Search

Regionalni sastanak Balkans@Work u Tirani

U cilju ekonomskog rasta i smanjenja stope siromaštva pitanje rasta zaposlenosti i kako ga postići,  postaje goruće pitanje na koje sva društva koja teže prosperitetu pokušavaju naći odgovor. Iako se ne mogu osporiti izazovi sa kojima se većina zemalja suočava na tržištu rada, strukovnom obrazovanju i obukama, poznata je činjenica da postoje pojedinci i grupe koje se posebno susreću sa izazovima i koji su u nepovoljnom položaju usljed svoje ekonomske, socijalne i kulturološke situacije. 

Kako bi se pokušalo odgovoriti na ova otvorena pitanja, ali i kako bi se prepoznali najbolji načini za unapređenje položaja ranjivih kategorija i onih koji su u nepovoljnom položaju, danas je u Tirani počela dvodnevna konferencija Balkans@Work u kojoj aktivno učestvuju i predstavnici YEP tima, dr Ranko Markuš rukovodilac Projekta i gđa Mia Hadžiahmetović, stručna saradnica za razvoj ljudskih resursa.

Predstavnici Projekta zapošljavanja mladih, koji podržava Vlada Švicarske  predstavili su postignuća YEP-a i istakli da je u BiH u toku reforma javnih službi za zapošljavanje koja daje odlične rezultate te se dodatno provode incijative koje upravo pružaju podršku, ne samo mladima nego svim onim kategorijama koji imaju poteškoće da se uključe na tržište rada. Pristup Projekta zapošljavanja mladih je da je reforma JSZZ odnosno usluga koje one pružaju nezaposlenima, nukleus promjene koja će biti u velikoj mjeri odgovor na goruće pitanje nezaposlenosti prije svega mladih žena i muškaraca u BiH. 

Fokus konferencije je na zapošljavanju mladih, uključujući i marginalizovane grupe te će tokom konferencije biti riječi o posebnom pristupu ovoj problematici – “C4E Coaching for Employment”, njegovoj primjeni i rezultatima. Biće ovo prilika da ključni donatori, međunarodne organizacije i agencije iz zemalja Balkana koje djeluju u sektoru zapošljavanja razgovaraju o mogućnostima i snergijama u cilju održivog razvoja u regionu. 

 “Coaching for Employment”  je metodologija kojom je definisan set alata za uspješnu tranziciju ranjivih kategorija iz sistema obrazvanja na tržište rada. Metodologija je zasnovana na dvanaestomjesečnoj koučing podršci tokom koje se koristi Individualni razvojni i poslovni plan kao najvažniji alat, a ovaj pristup je implementrian u Albaniji od strane javnih službi za zapošljavanje, privatnog sketora i nevladinih organizacija od 2011.godine.

Balkans Tirana (3)Balkans Tirana (1)

Druge objave u kategoriji