Search

YEP uspješna priča Armina Žige: Od ideje do vlastitog biznisa!

Često je prvi korak u nekom poslu ili ka prvom poslu najteži korak. Svjedoci smo da, u Bosni i Hercegovini mladi, i prije učinjenog prvog koraka, nerijetko, odustanu. Demotiviranost i osjećaj da im, na putu ka uspjehu, niko neće pružiti podršku ostavlja ih u čekanju i ospori svaki njihov pokušaj. Ipak, postoje i oni koji se usude upustiti u preduzetničke priče. Oni sa malo više hrabrosti, upornosti i optimizma.

Jedan od njih je i Armin Žigo, mladi Goraždanin koji je odlučio pokrenuti vlastiti posao i uz pomoć Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona u istom i uspio.

Armin, 21-godišnjak iz Goražda, završio je srednju mašinsku školu – usmjerenje CNC tehničar. Po okončanju školovanja Armin je vrlo brzo pronašao prvi posao a samim tim i priliku da stekne praktično iskustvo u struci.

“Po završetku srednje škole u vrlo kratkom roku sam našao posao. U firmi gdje sam se zaposlio radio sam oko godinu dana, ali sam sve vrijeme razmišljao o tome da nešto samostalno pokrenem. Da se okušam u vlastitom biznisu.“– priča nam Armin.

Ideja za pokretanjem vlastitog biznisa proizašla je, kako kaže, iz hobija:

„Tako sam, početkom prošle godine počeo servisirati skutere, iz hobija, sa prijateljima. Nakon radnog vremena bih to radio. Kako je vrijeme odmicalo, ljudi su mi počeli bukvalno tražiti usluge servisiranja. Hobi je počeo prerastati u posao.“ – nastavlja.

Nove prilike kroz Klub za traženje posla

Prestanak radnog odnosa kod prethodnog poslodavca Armin je zapravo vidio kao priliku da se posveti svojoj ideji, da pokrene nešto svoje. Obratio se Službi za zapošljavanje BPK.

„Kada sam prestao da radim na mjestu gdje sam bio zaposlen prijavio sam se na biro za zapošljavanje. Odobrena mi je bila novčana naknada zbog gubitka zaposlenja, i pozvan sam sa biroa da idem na neke kratke edukacije. Tada sam im rekao da nisam za to zainteresovan i da ne tražim posao.“

Armin nam dalje kaže da je jednostavno bio nezainteresovan za ono što se nudi u Službi za zapošljavanje…ali samo u početku.

„Tamo sam bio nezainteresovan za ono što su nam pričali, jer je osnovna priča bila o zapošljavanju u firmama, kod poslodavaca, što mene nije interesovalo jer sam već radio na uspostavljanju nečeg samostalnog. Već sam znao da želim sopstveni posao, biznis. Savjetodavka Erna mi je tada rekla da dođem na individualni razgovor sa njom. U početku sam jednostavno bio skeptičan.“ – nastavlja Armin. 

Armin je tako otišao u Službu i porazgovarao sa savjetodavkom Ernom te joj objasnio kako ne želi raditi kod poslodavca, u drugoj firmi, već da želi pokrenuti vlastiti biznis. 

„Tokom grupnog rada izgledao je vrlo pasivno, nezainteresovano… barem u početku.” – govori nam Erna Muratspahić, savjetodavka u Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona.

“Uključio se jedino kada sam spomenula programe samozapošljavanja, i rekao da je zainteresovan. Izradili smo Individualni plan zapošljavanja u skladu sa njegovim interesima i mogućnostima, jasno mi je bilo da isključivo razmišlja o pokretanju vlastitog biznisa. Predložila sam mu da registruje biznis kroz program Federalnog zavoda za zapošljavanje “Poduzetništvo za mlade”objašnjava dalje Erna.  

Erna nam potom objašnjava da, nakon što je Armin dobio informacije da postoje određeni programi kroz koje može pokrenuti vlastiti biznis, uključio se u kompletan proces, zajednički su pratili objave programa i išli kroz proces savjetovanja da bi, u konačnici, Armin uspješno aplicirao na Javni poziv za samozapošljavanje Federalnog zavoda za zapošljavanje.

“Uz pomoc Službe za zapošljavanje i zahvaljujući Erni uspješno sam aplicirao na taj poziv i sada mogu pokrenuti vlastiti biznis. Registrujem trgovinsku radnju dijelova za skutere.” – objasnio je Armin. 

Pitali smo ga da li smatra da bi mladi trebali biti odvažniji u pokušaju da pokrenu vlastiti biznis: “Mislim da trebaju pokušati. Nema se šta puno izgubiti. Po meni, naći zaposlenje u nekoj firmi nije neka sreća – zar nije bolje imati nešto svoje?”

Saradnja Armina i savjetodavke Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona, Erne Muratspahić rezultirala je rađanjem novog biznisa. Pitali smo Ernu za njenu perspektivu o pristupu nezaposlenim osobama i koji je najefikasniji način rada i pomoći nezaposlenim osobama. 

„Kao savjetodavac smatram da pristup jedan-na-jedan u radu sa nezaposlenim osobama daje najveće rezultate u konačnici. Kroz izradu Individualnih planova zapošljavanja (IPZ) mi imamo kompletnu sliku o nezaposlenoj osobi, pored formalnog obrazovanja i radnog iskustva važne su nam i dodatne kompetencije te interesi nezaposlene osobe kada je riječ o zapošljavanju.  

U procesu individualnog savjetovanja nezaposlena osoba je uz savjetodavca na izvoru svih informacija o Programima za zapošljavanje, konkursima za posao, obukama..  

 

Uloga savjetodavca, osim informisanja je i da motiviše nezaposlenu osobu u procesu aktivnog traženja posla te da potencira razvoj onih kompetencija koje će povećati njegovu konkurentnost na tržištu rada.” – podijelila je sa nama Erna.

Armine, a tvoje iskustvo sa Službom?

“Pa za nekog ko traži zaposlenje najbolja je opcija biro za zapošljavanje u koji, i ja da budem iskren, nisam puno vjerovao da može išta pomoći. Ispostavilo se drugačije na kraju.” – govori nam kroz smijeh Armin.

 “Uz malo vlastitog angažmana i njihovu pomoć sigurno se može riješiti pitanje zaposlenja, a za mlade koji traže zaposlenje u Goraždu imam jednu poruku: 

Pravac biro, popnite se na prvi sprat pa onda prva vrata lijevo… tu će vam sve pomoći.”

 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) svjestan je važnosti sinergijskog pristupa rješavanju problema nezaposlenosti, kao i važnosti individualnog pristupa nezaposlenim osobama putem savjetovanja a sa krajnjim ciljem njihove brže (re)integracije na tržište rada. Uvođenje i jačanje savjetodavne funkcije Službi/Zavoda za zapošljavanje samo je jedna od aktivnosti kojom Projekat zapošljavanja mladih akcentira adekvatniji pristup nezaposlenim osobama. 

 

O aktivnostima Službe za zapošljavanje BPK više potražite na:  https://www.szzbpk.ba/

Za više informacija o mogućnostima zapošljavanja posjetite:                    www.yep.ba / www.berzarada.ba

 

 

 

 

 

Druge objave u kategoriji