Search

YES programi u Kanadi: Model rada na principima Reformskog paketa

Jučer je u Torontu održan sastanak između gđe Mie Hadžiahmetović, više stručne saradnice za razvoj ljudskih resursa Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i gđe Sinead McCarthy, potpredsjednice razvoja, programa i upravljanja ljudskim resursima koja je direktno odgovorna za implementaciju državnog programa Youth Employment Services (YES) kojim se nastoji odgovoriti na goruće pitanje nazaposlenosti mladih u Torontu.

U provinciji Ontario unutar Ministarstva za zajednicu i socijalnu zaštitiu djeluju dva tijela: Onatario odjeljenje za rad i usluge koje osigurava naknade, zdravstvene benefite, pravnu podršku za nezaposlene, a drugo je Agencija YES koja je fokusirana na programe koji bi trebali podržati mlade nezaposlene osobe da se pripreme za tržište rada i pronađu zaposlenje.

Youth Employment Services (YES) podržava Grad Toronto, Vlada provincije Ontario i Federalna vlada Kanade te su programi koje provodi namijenjeni podršci mladima i podrazumijevaju obuku, savjetovanje i zapošljavanje u široj regiji Toronta. Stopa nezaposlenosti među populacijom mladih je 22% u Torontu, te je 7,1% viša od prosjeka u provinciji Ontario kao i od stope nezaposlenosti u Kanadi koja se kreće u rasponu od 17,1% do 14,5%. pa je ovaj program jedan od načina da se odgovori na ovaj izazov. Kao vladina institucija ova je Agencija ponosna na činjenicu da stopa uspješnosti iznosi 85% mladih koji su prošli obuke, našli zaposlenje ili pokrenuli vlastiti biznis. 

Tokom razgovora je bilo riječi o Agenciji YES i softiciranom modelu usluge koje pružaju i o reformi koje Projekat zapošljavanja mladih uz podršku Vlade Švajcarske provodi u saradnji sa Javnim službama za zapošljavanja u BiH kako bi unaprijedio položaj mladih. 

Teme razgovora su uključivale sličnosti između YES modela podrške i modela koje provodi YEP. Na jednoj od lokacija Agencije u jezgri grada je zaposleno 75 zaposlenika, te je 25 zaposlenih zaduženo za poslove evidencija, 25 je savjetodavaca i 25 zaposlenika je zaduženo za razvoj karijere. Evidentičari preuzimaju potrebnu dokumentaciju i zakazuju prvi sastanak – dovršavajući mini trijažni intervju. Savjetodavci u potpunosti dovršavaju procjenu ispunjavanjem Plana zapošljavanja i preuzimaju ulogu pripreme kandidata za programe, ili pomažu u razvoju vještina (npr. CV, popratno pismo). Kada se procjeni da se pojedinac može smatrati zapošljivim, on/a nadalje radi sa osobom koja je zadužena za razvoj karijere.

Pored toga razgovaralo se o praksi izrade plana zapošljavanja, poslovima savjetovanja, preduzetništvu i svim aktivnostima koje se obavljaju u radu sa nezaposlenima. 

IMG_4523 IMG_4519

Nadalje gđa Hadžiahmetović se susrela sa zaposlenicima koji provode različite programe kao što su Projekat “Svjetionik” i Projekat “BizStart u preduzetništvu”- Projekat Svjetionik pruža podršku nezaposlenim osobama sa mentalnim problemima i provodi se kroz grupne radionice i “jedan na jedan” savjetodavne sesije tokom kojih se učesnici uključuju u planiranje karijere, traženje zaposlenja te imaju osigurana primanja tokom 12 sedmica. Projekat se provodi u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje i ovisnost. Projekat BizStart u preduzetništvu podrazumjeva obuku za preduzetništvo koja traje šest mjeseci i pomaže mladima da pokrenu svoj biznis. Trening nudi obuku iz marketniga, planiranja, menagdžmenta, web dizajna… Mladi se nadalje povezuju sa poduzetnicima koji onda imaju ulogu mentora.

IMG_4515

U implementaciji programa uključeno je više partnera koji svi zajedno nastoje doprinijeti uspješnim rezultatima, a neki od partnera su Centar za mentalno zdravlje, policija grada Toronta, a sve u cilju da se doprinese rješavanju problema nazaposlenosti mladi. Vlada je osigurala sredstva za provođenje obuka kako bi ohrabrila poslodavce da zapošljavaju mlade i pokrenula lokalnu ekonomiju što je u prošloj godini uključivalo 1,304 poslodavca te rezultiralo zapošljavanjem 1,819 mladih žena i muškaraca.

Druge objave u kategoriji