Search

Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH od sredine sledeće godine u novim prostorijama

Zavod Brčko distrikta BiH je već godinu dana na reformskom putu, u decembru prošle godine su potpisali sporazum sa Projektom zapošljavanja mladih YEP i opredjelili se za uvođenje novih procedura rada na osnovu kojih će moći pružati efikasniju uslugu svojim klijentima.

Od potpisivanja do danas se dosta toga uradilo, svi uposlenici su prošli uvodnu obuku na kojoj je predstavljen novi sistem rada, pokrenuta je aktivna mjera grupnog savjetovanja kroz Klub za traženje posla, nabavljena je aplikacija za rad sa nezaposlenim licima a paralelno se radilo na pronalaženju rješenja za infrastrukturu koja je potrebna da bi se novi sistem rada mogao u potpunosti implementirati. Kancelarija za upravljanje javnom imovinom i Zavod Brčko distrikta BiH zajedno su pokrenuli proces renoviranja unutrašnjosti bivše zgrade “Merkura”, gdje će se od sredine sledeće godine smjestiti Zavod Brčko distrikta BiH. Radovi će se obavljati u više faza, trenutno se radi unutrašnja i vanjska stolarija nako čega će se pristupiti ostalim potrebnim ulaganjima u adekvatnu infrastrukturu. Vlada Brčko distrikta BiH je obezbjedila finansijska sredstva za ovu investiciju.

U novim prostorijama uposlenici Zavoda će na adekvatan način moći pružati administrativne i savjetodavne usluge, a pored toga će postojati i mogućnost za samoinformisanje klijenata kroz dobro koncepiranu info-zonu. Administrativne usluge kao ovjeravanje kartona i podrška pri ostvarenju drugih prava će se vršiti u modernoj šalter sali, koja je koncepirana tako da na brz i efikasan način može uslužiti veći broj klijenata bez dužeg zadržavanja i  čekanja. Savjetodavne usluge će biti organizovane na dva načina, kroz individualno i grupno savjetovanje. Individualno savjetovanje će provoditi obučeni savjetodavci, cilj individualnog savjetovanja je da se nezaposlenoj osobi pruži pomoć pri prikupljanju informacija i podrška pri traženju zaposlenja, glavni alat u ovom procesu je Individualni plan zapošljavanja (IPZ) koji nezaposleno lice izrađuje zajedno sa savjetodavcem. Klub za traženje posla je vid grupnog savjetovanja koji je već dostupan osobama na evidenciji Zavoda u Brčkom, ovo je aktivna mjera koja nezaposlenim licima pomaže da steknu ili unaprijede vještine traženja posla, definisanja ciljeva zapošljavanja ili na kraju samo zapošljavanje.

U reformskom procesu pored Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH učestvuje i Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Federalni zavod za zapošljavanje te 5 kantonalnih službi za zapošljavanje: Služba za zapošljavanje TK, BPK, HNZ/K i ZHŽ. Vlada Švajcarske kroz Projekat zapošljavanja mladih YEP pruža stručnu i tehničku podršku svim uključenim javnim ustanovama za zapošljavanje.

 

 

Druge objave u kategoriji