Search

Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH na novoj lokaciji

Reformskim paketom Projekta zapošljavanja mladih – YEP, koji je podržan od strane Vlade Švicarske, obuhvaćen je i Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH, koji od 13.08.2018. zvanično građanima pruža usluge na novoj adresi.

 

Od 13.08.2018. Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH usluge pruža na adresi: 

Fra Šimuna Filipovića 2 – zgrada Merkur

 

Cilj svih realizovanih promjena je stvoriti adekvatne uslove za rad sa klijentima i to stavarajući infrastrukturne pretpostavke: 

  • Šalter sala: namjenski opremljen prostor za pružanje efikasne i kvalitetne administrativne usluge kao i za samoinformisanje zainteresovanih lica kroz oglasne ploče, digitalne uređaje ili info ploče sa promotivnim materijalima;
  • Kancelarije za savjetodavce: Individualno savjetovanje je stub savjetodavnog procesa – cilj je da nezaposlena osoba uz podršku savjetodavca spozna svoje mogućnosti i definiše lične ciljeve i korake neophodne za ponovnu integraciju na tržište rada. Osnovi alat u radu savjetodavca je individualni plan zapošljavanja, koji omogućuje definisanje i praćenje ciljeva nezaposlene osobe;
  • Sala za grupni rad: Predviđeno je da se pored redovnih infoseminara koji predstavljaju jedan oblik grupnog informisanja organizuje i aktivna mjera zapošljavanja Klub za traženje posla
  • Kancelarija za rad sa poslodavcima: Poseban fokus aktivnosti Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH će u budućnosti biti usmjeren na uanpređenje rada sa poslodavcima, koji na tržištu rada kreiraju radna mjesta i samim time i utiču na odnos ponude i potražnje na tržištu rada. 

Druge objave u kategoriji