Search

Završen četvrti ciklus uvodne obuke za evidentičare

U Mostaru je danas uspješno završena obuka za ukupno 53 evidentičara odnosno za osoblje koje obavljaju administrativno-evidentičarske poslove u javnim službama/zavodima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. 

Kroz dvodnevnu obuku, učesnici/ce su prošli kroz teme standardizacije procesa relevantnih za evidentičare i vještine komunikacije. Obuka se realizovala kroz dvije paralelelne radionice gdje su dvije grupe učesnika/ce obrađivale specifične teme kao što su komunikacija sa strankama na šalteru, komunikacija u konfliktnim situacijama , prevazilaženje stresa kao i teme vezano uz evidentičarski proces i postizanje efikasnosti istog.

 

Na dvodnevnoj obuci učestvovali su evidentičari sljedećih službi/zavoda za zapošljavanje: Službe za zapošljavanje HNK/Ž, Županijskog zavoda za upošljavanje Livno, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Službe za zapošljavanje BPK, Službe za zapošljavanje ZDK te Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke.

Nakon realizovane obuke uslijedilo je testiranje i certificiranje polaznika/ca koje su uspješno završili obuku. 

Druge objave u kategoriji