Search

Završen trening trenera za zaposlenike Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

Danas je završena četverodnevna obuka za zaposlenike  Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske kojoj je prisustvovao i menadžment Zavoda te na taj način aktivno učestvovao u praćenju toka obuke, a sve sa ciljem da se zaposlenici osposobe da mogu provesti obuke unutar Zavoda kako bi se osiguralo da svi zaposlenici steknu znanja za rad u biroima prema novom modelu rada i u skladu sa Uputstvom o radu ZZZRS. Uputstvo o radu,  koje je također razvijeno u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih,  pri kraju je finalizacije, a predstavljaće standard u radu svih biroa.

sneza-obuka

Tokom obuke su i prepoznate potrebe za unapređenjem Uputstva u skladu sa novom Strategijom zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020, ali i novom sistematizacijom radnih mjesta čija je izrada u toku.

Obuka je provedena na interaktivan način, primjenom novih metodologija i pristupa u obuci, a obuku je provela Mia Hadžiahmetović, predstavnica YEP tima, koja ima iskustvo u provođenju obuka i edukacija odraslih u Kanadi te je jedno vrijeme radila za bh privatnu agenciju za posredovanje u zapošljavanju.

Da je obuka bila više nego uspješna pokazala je kolegijalna procjena i rezultati testiranja učesnike koje je YEP uveo za sve učesnike u obukama kako bi se se zaposlenici certificirali za obavljanje poslova u skladu sa novim modelom rada.

obuka-zzzrs-3

Nakon ove obuke, kada je u pitanju reforma ZZZRS biće finalizirano Uputstvo o radu u Filijalama i biroima ZZZRS te će se krenuti u postepeni proces implementacije obuka u Filijalama Zavoda. YEP na ovaj način namjerava osnažiti službe/Zavod na način da se trajno osposobe ljudski kapaciteti i izbjegnu dalja ulaganja, ali i preklapanja obuka što je bila dosadašnja praksa.

Druge objave u kategoriji