Search

Završna sesija studijske posjete

Posljednjeg dana studijske posjete, predstavnici javnih službi za zapošljavanje iz BIH učestvuju u završnoj ili wrap-up sesiji na kojoj prave rezime cjelokupne posjete, sumiraju utiske, zaključke i naučene lekcije te najvažnije, definišu oblasti i elemente koje će prenijeti iz Švicarske u svoje matične službe. Imajući u vidu da su učesnici studijske posjete, uglavnom direktori i zamjenici direktora službi za zapošljavanje preuzimanje obaveze i odgovornosti ima daleko snažniji uticaj.

Cilj studijske posjete jeste da učesnici aktivnim učešćem, konstruktivnim pitanjima doprinesu donošenjem konkretnih mjera, prijedloga i ideja koje će unaprijediti rad javnih službi za zapošljavanje.  

U nastavku foto-galerija današnje završne sesije.

Druge objave u kategoriji