Search

Zbog nezaposlenosti ljudi s fakultetima završavaju zanate

U Bosni i Hercegovini sve više fakultetski obrazovanih ljudi ide u centre za edukaciju i završava zanate ne bi li na taj način došli do zaposlenja, potvrđeno nam je iz više centara za obrazovanje u našoj zemlji.

Loše stanje

Dragana Martinović iz Centra za obrazovanje Široki Brijeg kaže da su najzastupljenija zanimanja ona s područja ličnih usluga, njegovateljica, frizera, kozmetičara i sobarica.

– Žalosno, ali istinito, i to  možemo potvrditi – osobe sa završenim fakultetom sve više pribjegavaju prekvalificiranju, odnosno završavanju zanata, jer su primorane zbog lošeg stanja u državi, a kako bi sebi osigurale egzistenciju, zaposlenje – pojasnila je Martinović.

Ona dalje pojašnjava da je razlog jasan. Tržište rada Evropske unije, naime, najveću potražnju ima za ovim zanimanjima i kadrom koji udovoljava upravo tim zahtjevima.

– Stoga je i jasno zašto osobe iz BiH pribjegavaju doškolovanju, prekvalifikaciji, usavršavanju i osposobljavanju u ovim zanimanjima – dodala je Martinović.

U samim počecima poslovanja Centra za obrazovanje 2005. i 2006. godine broj upisa polaznika bio je oko 80 za jednu školsku godinu.

– Od 2007. do 2013. u prosjeku smo imali 260 godišnje upisanih polaznika. Zaključno s 2013. godinom, u našoj ustanovi uspješno se obrazovalo 1.820 polaznika – kaže Martinović.

Životna znanja

Almir Paočić iz Centra za obrazovanje i edukaciju Tuzla, kazao  je da je sve masovnija pojava da ljudi s visokom spremom traže dodatnu edukaciju.

– Naši mladi ljudi, uz dužno poštovanje, kada završe fakultet, misle da znaju sve, a primjetno je da formalno obrazovanje ne daje životna znanja koja su potrebna za zaposlenje – kazao je Paočić.

Treninzi za biznis planove

Paočić je pojasnio da redovno organiziraju treninge za pisanje projekata za domaće i strane fondove, kao i treninge za učenje pisanja biznis planova.

– Najviše mladih sa srednjom stručnom spremom pohađa ove treninge, jer ne mogu naći posao i onda kroz vještine koje stječu postaju konkurentniji – dodao je Paočić.

13.01.2014. ( Dnevni avaz )

Druge objave u kategoriji