Search

Žene u preduzetništvu: Dobre prakse i iskustva YEP Inkubatora poslovnih ideja predstavljene u Mađarskoj

Mlade žene predstavljaju veliki preduzetnički potencijal u Dunavskoj regiji u kojoj ova populacija iznosi 52%,  od čega je samo 30% samozaposleno, od čega je  10% je u početnoj fazi razvoja biznisa te je njih 2% započelo svoje biznise u prethodnih 42 mjeseca. Shodno navedenom očigledna je velika potreba za iznalaženjem načina za veću podršku ženama u cilju boljeg iskorištavanja ovih potencijala. 

Kao odgovor na ova različite i specifične potrebbe mladih preduzetnica u Dunavskoj regiji  Evropska unija provodi projekat “WOMEN IN BUSINESS”  u cilju mapiranja, evaluacije i poređenja barijera sa kojima se preduzetnice suočavaju, unapređenju politika, definisanju inovativnih riješenja i modela obuka kako bi se unaprijedila preduzetnička kultura, vješitne i kompetencije ove ciljne grupe – provedba ovog projekta je finansijski instrument prekogranične saradnje EU sa ciljem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zemalja Dunavske regije.

Danas se u Mađarskoj, u Sarvaru,  održava radionica koja za cilj ima razmjenu iskustava i praksi u polju ženskog preduzetništva između partnera impementatora projekta, ali i stakeholdera među kojima je i Projekat zaposljavanja mladih (YEP) čije će prakse i uspješne priče u polju ženskog preduzetništva biti predstavljeni tokom sutrašnjeg dana.

Druge objave u kategoriji