Search

Zvornik postaje sedma filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

Novim Statutom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Zvorniku se vraća status Filijale, koji je ranije imao, ali je racionalizacijom organizacione strukture filijala ukinuta.

Miroslav Vujičić, direktor Zavoda, smatra da će novim načinom organizacije biti omogućena bolja saradnja između Zavoda za zapošljavanje i grada Zvornika, te opština iz te regije, što će biti i iskorak ka privredi i privrednicima. Sa druge strane ova organizaciona izmjena će smanjiti broj biroa za koje je nadležna Filijala Bijeljina, pa će to možda biti podstrek da se “Reformski paket” počne implementirati i o ove dvije filijale.

Ističući da će formiranjem Filijale za zapošljavanje u Zvorniku biti poboljšana organizacija i kvalitet rada, Vujičić je podsjetio da je Republički zavod za zapošljavanje i do sada bio zadovoljan radom zvorničkog Biroa za zapošljavanje.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je pri birou u Zvorniku uspostavio Klub za traženje posla početkom 2012.godine. Klub je funkcionisao sa različitom uspješnošću, ali je važno naglasiti da je od 71 osobe koja je prošla program Kluba njih trećina zaposlena, što je na nivou prosjeka Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

(foto: posjeta mobilne jedinice Zvorniku)

Druge objave u kategoriji