Search

Усвојена одлука о расписивању Јавног позива за програме запошљавања

Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је на данашњој сједници одржаној у Бањалуци, усвоjио Одлуку о расписивању Јавног позива за кориштење средстава по програмима на које је сагласност дала Влада Републике Српске, а чији је носилац реализације Завод за запошљавање Републике Српске.

У складу с Акционим планом запошљавања за 2018. годину, Завод за запошљавање припремио је шест програма, и то:
1.Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса;
2.Програм суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2018. години, „Заједно до посла”;
3.Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2018. години;
4.Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2018. години;
5.Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години;
6.Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. години;

Укупна вриједност програма је 14.677.417,08 КМ за запошљавање око 4.000 лица са евиденције Завода. Програмима је углавном планирано запошљавање у привреди Републике Српске, запошљавање тешко запошљивих циљних група (демобилисани борци, ратни војни инвалиди, жене жртве породичног насиља, жене у руралним подручјима и лица којима недостаје до 3 године стажа осигурања за стицање услова за старосну пензију) и младих.

За самозапошљавање дјеце погинулих бораца предвиђен је износ од 8.000 КМ, а за програм приправника планирана су средства од 5.958.418,08 КМ, за запошљавање 909 лица са високом стручном спремом. 

Програмом подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса, а чија је укупна вриједност 5.000.000 КМ пружа се финансијска подршка привредним субјектима ради одржања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста. Програм ће обухватити запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци запослења, а засновали су радни однос у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. Јавни позив по наведеном Програму биће отворен до утрошка средстава, а најдаље до 31.12.2018. године. 

Јавни позив за наведене програме запошљавања и самозапошљавања биће објављен у дневним новинама „Глас Српске” и веб-страници Завода за запошљавање Републике Српске у понедјељак 23.04.2018. године и отворен 30 дана од дана објављивања.

ЈАВНИ ПОЗИВ можете погледати ОВДЕ.

Druge objave u kategoriji