Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ИМПАКТ ИНКУБАТОРУ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА БИЈЕЉИНА

Желиш ојачати властите предузетничке вјештине?

Процијенити изводљивост пословне идеје и научити израдити пословни план?

Добити финансијску подршку за реализацију пословне идеје?

Покренути или унаприједити властити старт-уп бизнис?

Добити подршку стручњака из различитих области и ментора у расту и развоју бизниса?

Упознати се и умрежити са другим предузетницима?

 пријави се на:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ИМПАКТ ИНКУБАТОРУ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА

Уводне информације

Инвестицијска фондација ИМПАКТ Сарајево и Пројекат запошљавања младих (YЕP), који се реализује уз подршку Влада Швајцарске,  а који су у периоду 2018-2020. године у сарадњи са преко 40 локалних заједница и јавних служби за запошљавање  у БиХ реализовали YЕP/IMPAKT  инкубатор пословних идеја у којем је подржано оснивање преко 200 нових пословних подухвата широм БиХ, настављају реализацију активности које се односе на подршку развоју предузетништва и очувању радних мјеста предузетника и малих предузећа, а у сарадњи са локалним заједницама, кантонима и службама за запошљавање у Босни и Херцеговини. Више информација о YEP/ИМПАКТ инкубатору пословних идеја доступно је на www.impakt.ba

У склопу заједничке сарадње између Инвестицијске фондације ИМПАКТ и Града Бијељина у 2021. години ће се реализовати програм ИМПАКТ инкубатор пословних идеја који ће, између осталог, обухватити програм предузетничке обуке те финансијску, стручну и менторску подршку за 10 нових пословних подухвата на подручју Града.  Програм се реализује уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

Предметни Јавни позив расписује се у сврху пријава за учешће у програму развоја предузетништва  ИМПАКТ инкубатор пословних идеја 2021. 

Опис програма

ИМПАКТ инкубатор пословних идеја представља свеобухватан програм инкубације пословних идеја односно  подршке реализацији пословних идеја и састоји се из слиједећих компоненти:

 1. Предузетничка обука у трајању од 6 дана у периоду од максимално 2 мјесеца фокусирана на развој пословног плана и пословног модела те јачање предузетничких вјештина, приликом чега учесници обуке имају континуирану стручну и менторску подршку тренера у изради задатака и финалној изради пословног плана и пословног модела.
 2. Припрема и реализација презентације пословних идеја пред стручном комисијом за оцјену пословних планова и пословних модела.
 3. Додјела бесповратне финансијске подршке у износу до 5.000 КМ за најбоље позитивно оцијењене пословне идеје (до 10 пословних идеја на подручју Града Бијељина).
 4. Стручна и менторска подшрка у даљем расту и развоју бизниса у складу са процијењеним потребама.

Све побројане форме подршке ће бити понуђене само оним предузетницима који буду успјешно савладавали појединачне циклусе програма. Подршка у сваком наредном циклусу условљена је успјешним завршетком претходног циклуса инкубације пословне идеје. У случају неиспуњавања преузетих обавеза од стране корисника, Инвестицијска фондација „Импакт“ и представници Града Бијељина задржавају право да у било ком тренутку искључе било којег предузетника из процеса пружања подршке.

Ко може аплицирати за програм?

 • Физичко лице са пријављеним мјестом боравка на подручју града Бијељина.
 • Организација цивилног друштва (удружења грађана и фондације) са сједиштем на подручју града Бијељина, заинтересоване за покретање социјалних/друштвених предузетничких подухвата у виду привредних друштава односно формалног бизниса.
 • Власници постојећег  бизниса са сједиштем на подручју града Бијељина који је регистрован до 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.)

Додатно, потребно је

 • Да апликант има пословну идеју коју жели да покрене и успостави формални бизнис у виду комерцијалног пољопривредног газдинства, предузетничке дјелатности као основне или додатне дјелатности, привредног друштва са минимално једним запосленим, задруге са минимално једним запосленим, удружења које ће пословати према принципима социјалног предузетништва са минимално 1 запосленим. У случају старт-уп бизниса неопходно је да се реализацијом пословне идеје осигура запошљавање најмање једне особе на период од годину дана.
 • Да апликант припада једној или више циљних група како је наведено испод.
 • Да апликант посједује минималне техничке вјештине за вођење производног процеса или управљање пословном активношћу.
 • Да апликант има минимално завршену средњу или вишу школу или искуство на пословима које обухвата пословна идеја.

Циљне групе:

 • Незапослени са мјестом пребивалишта на подручју Града Бијељина;
 • Запослени са мјестом пребивалишта на подручју Града Бијељина који би жељели  да покрену властити посао;
 • Организације цивилног друштва са сједиштем на подручју Града Бијељина, заинтересоване за ангажман у области социјалног предузетништва;
 • Власници постојећих бизниса са сједиштем на подручју Града Бијељинакоји је регистрован до 12 мјесеци од дана објављивања јавног позива заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл). Допунске дјелатности нису прихватљиве изузев у случају да реализација пословне идеје подразумијева прелазак у основну и/или додатну дјелатност.

Пропозиције учешћа у Програму

За учешће у ИМПАКТ инкубатору пословних идеја могуће је аплицирати са пословном идејом која као резултат подразумијева формално оснивање привредног субјекта/правног лица и/или реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл) старт-уп бизниса не старијих од 12 мјесеци. Прихватљиви облици пословног подухвата су: комерцијално пољопривредно газдинство, привредно друштво уз обавезу запошљавања запосленика, предузетничка дјелатност као основна или додатна дјелатност, удружење и/или задруга који послују према принципима социјалног предузетништва  уз обавезу запослења једног запосленика. Допунске дјелатности нису прихватљиве изузев у случају да реализација пословне идеје подразумијева прелазак у основну и/или додатну дјелатност. Предузетници који желе регистровати или имају регистровану дјелатност у области трговине и угоститељства могу аплицирати искључиво за предузетничку обуку, без могућности за аплицирање за бесповратну финансијску подршку.

Такође, у Програму не могу учествовати запослени јавних служби за запошљавање, запослени градског органа управе нити чланови њихових ужих породица, као ни корисници YEP/ИМПАКТ инкубатора пословних идеја којима је одобрена бесповратна финансијска подршка у 2018/2019. и 2020. години.

Ограничења у вези области или индустрија из које долазе пословне идеје су оне које налаже законодавство. Додатно, нису прихватљиве пословне идеје које имају негативан утицај на људско здравље (нпр. производња, прерада или пуштање у промет алкохолних пића или духанских производа, производња која има значајан утицај на загађење људске околине и слично). Нису прихватљиве ни пословне идеје у области трговине и угоститељства али апликанти са идејама из наведених дјелатности могу се пријавити за Програм у сврху јачања предузетничких капацитета кроз предузетничку обуку.У области социјалног предузетништва, као референтни документ који прописује вриједности, основне појмове и принципе социјалног предузетништва користи се Платформа развоја социјалног предузетништва у Републици Српској развијена од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске уз подршку Пројекта запошљавања младих (YЕР).

Како априлицирати на Програм?

Пријаве на одговарајућем пријавном формулару подносе се најкасније до 01.09.2021. године. Пријавни формулар је могуће преузети електронски, на званичној страници Града https://www.gradbijeljina.org/или лично на Инфо пулту градске управе.

Уз испуњен пријавни формулар доставља се и слиједећа документација:

 • Копија рјешења о регистрацији – за постојеће старт-уп бизнисе и невладине организације

Попуњен формулар и пратеће документе могуће је предати у писменој форми и онлине форми. Писмена пријава се предаје у затвореној коверти и то у писарницу града Бијељина, са назнаком „За учешће у програму ИМПАКТ инкубатор пословних идеја“. У случају онлине пријаве, документи се скенирају и достављају на е-маил: olga.tmusic@gradbijeljina.org са назнаком: „Пријава за учешће у програму ИМПАКТ инкубатор пословних идеја“.

Након истека периода за прикупљање апликација из овог Јавног позива, апликације се оцјењују с аспекта испуњења администратвиних захтјева те непотпуне апликације неће бити разматране и биће одбачене.

Гдје могу добити више информација?

Више информација могуће је добити у Градској управи града  Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, на телефон +387 (0)55 233 159 или путем е-маил-а olga.tmusic@gradbijeljina.org или на број телефона: 033 202 043 као и е-маил-а info@impakt.ba

У сврху адекватног информисања о програму, Инвестицијска фондација „Импакт“ и Град Бијељина ће организовати презентацију програма ИМПАКТ инкубатор пословних идеја која ће се одржати 26.08.2021. године у  Великој сали Градске управе Града Бијељина, са почетком у  10.00 часова, те се овим путем позивају сви занитересовани грађани да присуствују радионици, односно презентацији.

Пријавни формулар преузмите овдје.

Druge objave u kategoriji