Search

250 nezaposlenih mladih ide na plaćenu praksu u Vojvodini

NOVI SAD, Za vrijeme prakse oko 250 mladih nezaposlenih lica u Vojvodini dobijaće mjesečnu naknadu od 12.000 dinara /oko 100 evra/ do 23.000 dinara /oko 190 evra/.

Kako je saopštio Biro za odnose s javnošću pokrajinske vlade, mladima na praksi kod privatnih i javnih poslodavaca koji imaju višu ili visoku stručnu spremu, mjesečno će biti isplaćivano 23.000 dinara.

Praktikanti sa srednjom stručnom spremom za vrijeme prakse dobijaće mjesečno 12.000 dinara mjesečno.

Za angažovanje mladih obrazovanih ljudi na radnu praksu javilo se više od 1.200 poslodavaca iz privatnog i 500 iz javnog sektora Vojvodine.

Pokrajinska vlada je za finansiranje stručne prakse nezaposlenih mladih ljudi odobrila 50 miliona dinara /oko 416.000 evra/. Srna

Druge objave u kategoriji