Search

Stručnim savjetovanjem pomoći nezaposlenima

Zavod za zapošljavanje je demantovao natpise pojedinih medija da nezaposleni moraju jednom mjesečno da dokumentuju da su kod dva poslodavca bili na razgovoru, tj. sami tražili posao. 

Kako je u izjavi za RTRS pojasnila zamjenica direktora Gordana Latinović, nove procedure će omogućiti da sve nezaposlene osobe dobiju Individualni plan zapošljavanja, u kojem će biti definisane obaveze nezaposleng lica, među kojima može biti i mjesečno javljanje na objavljene oglase. Ukoliko nezaposleno lice u roku 6 mjeseci ne pronađe zaposlenje, revidira se Plan, a podrška postaje intenzivnija. 

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je sredinom jula 2017. godine počeo sa primjenom novih metoda rada sa korisnicima usluga u biroima, a koje podrazumijevaju novi pristup u radu, kako sa poslodavcima tako i sa nezaposlenim licima.

Stručno savjetovanje i rad sa nezaposlenim licima podrazumijeva pružanje informacija putem individualnog savjetovanja, info seminara, putem određenih radionica, do realizovanja savjetodavnog rada u biroima.

Ono što je najvažnije istaći je da će se u postupku pružanja savjetodavnih usluga, a na osnovu intervjua i ličnih karakteristika, kao i pokazatelja na tržištu rada, nezaposleno lice svrstati, prema stepenu zapošljivosti, u jednu od sljedeće tri grupe:

– lakše i neposredno zapošljiva lica,

– uslovno zapošljiva lica i

– teže zapošljiva lica.

U skladu sa navedenim praviće se individualni plan zapošljavanja, a koji će pomoći nezaposlenom licu da profiliše svoje interese, svoj cilj, te da se definišu aktivnosti koje će preduzeti u cilju zapošljavanja, kao i rokove sprovođenja tih aktivnosti.

Između ostalog, individualni plan zapošljavanja je dokument zanimanja, koji sadrži podatke o licu koje traži zaposlenje, u kojem traži zaposlenje, aktivnosti koje će preduzeti u cilju zapošljavanja i rokove sprovođenja aktivnosti, mjere u koje će se uključiti radi bržeg pronalaska zaposlenja, te učestalost i vrijeme individualnih konsultacija u procesu traženja zaposlenja.

Naime, informacija koja je pogrešno prenijeta u medijima da su nezaposlena lica dužna da dokumentuju da su bila na razgovoru za posao kod najmanje dva poslodavca upravo se odnosi na individualni plan zapošljavanja u kojem su ponuđene određene aktivnosti koje će nezaposleno lice uz pomoć savjetodavca preduzeti prilikom izrade plana traženja posla, ističu u Zavodu za zapošljavanje RS.

Jako je važno da se u medijima na adekvatan način komunicira reforma Zavoda, jer samo uz javnu podršku ona može uspjeti. 

Druge objave u kategoriji