Search

Monitoring projekata je ključ uspjeha GOPA mbH

U okviru redovne monitoring podrške iz Sjedišta njemačke konsultantske kompanije GOPA, projektna menadžerica za oblast obrazovanja i zapošljavanja Simone Goncalves je danas posjetila Biroe Istočna Ilidža (ZZZRS) i Novi Grad Sarajevo (JUSZZKS), te društveno preduzeće “Atletika za sve generacije i varijacije” Atleta. 

Tokom posjete upoznala se sa ključnim aktivnostima koje je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) preduzeo kako bi se inovirale prakse i usluge u javnim službama za zapošljavanje, u okviru prve komponente projekta te sa procesom uspostave društvenog preduzeća Atleta, a koji je rezultat saradnje sa lokalnom zajednicom Opštinom Novi Grad Sarajevo i javnim preduzećem “Lokom”. 

Druge objave u kategoriji