Search

Ekonomsko osnaživanje žena – studija slučaja

Trećeg dana sastanka u Švajcarskoj gdje se održava sastanak “e+i network – Webplatform for Practitioners”/web platforme praktičara SDC-a (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju) koji implmentiraju razvojne strategije koje Švajcarske podržava širom svijeta održava se nekoliko tematskih sesija u odnosu na oblasti kojima SDC poklanja naročitu pažnju. 

Tema jedne od današnjih sesija je ekonomsko osnaživanje žena što je, u slučaju poslovne politke koju primjenjuje SDC od naročite važnosti. Kako ohrabriti žene preduzetnice, kako kreirati bolje uslove rada za žene su neka od pitanja na koje će se nastojati dati odgovori tokom sesije. Jedna od govornica je i Jessica Graff osnivačica i direktorica u konsultantskoj kući LeFil koja je komercijalni biznis sa socijalnim aspektima a jedno vrijeme je bila angažovana od strane Projekta zapošljavanja mladih (YEP) kao međunarodni konsultant.  

 

Druge objave u kategoriji