Search

6.Forum službi zapošljavanja: “Pokreni nešto dobro”

Danas se u organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje BiH uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) održava šesti po redu Forum službi zapošljavanja. Forum se održava pod motom „Pokreni nešto dobro“, a osnovna tema je preduzetništvo.

Na Forumu su predstavljeni rezultati YEP Inkubatora poslovnih ideja, koji se ogleda u 100 novih osnovanih poslovnih subjekata.

Otvarajući Forum službi zapošljavanja, Željko Tepavčević, zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH je rekao da je tema Foruma „saradnja sa lokalnim zajednicama i vezi sa službama za zapošljavanje i izazovima sa kojima se preduzetnici suočavaju, a kako bismo ponudili inovativne modele finansiranja biznisa, mentorske programe za preduzetnike početnike u biznisu, te načine profiliranja potencijalnih preduzetnika naročito iz grupe nezaposlenih, te u konačnici o društvenom preduzetništvu kao jednom od predloženih odgovora za probleme u društvu“.

Patrick Egli, zamjenik direktorice za saradnju Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) istaknuo je da je „naša misija stvoriti uslove u okviru kojih ljudi mogu u potpunosti iskoristiti svoj potencijal. 

Ovdje se radi o iskorištavanju kapaciteta u preduzetništvu s ciljem da se ide naprijed. Ponosan sam što vidim sve ove nove potencijale i biznise koji su osnovani u BiH. U svemu tome ključni faktori su obuka, mentorstvo i finansiranje, koje možemo obezbjediti samo u saradnji sa snažnim partnerom, kao što je Projekat zapšljavanja  mladih. Sada je pravo vrijeme da se uradi nešto što će živote običnih ljudi promijeniti na bolje“.

Dr. Ranko Markuš, direktor GOPA predstavništva u BiH, rekao je da se danas „predstavljaju rezultati saradnje sa lokalnim zajednicama, te da se možemo pohvaliti da smo omogućili aktiviranje 1500 mladih ljudi koji su se prijavili na javni poziv i predložili biznis ideje, da smo za njih 600 omogućili da uđu u proces inkubacije poslovne ideje, te da je njih 100 započelo samostalni biznis.“

 

“U decembru prošle godine sjedili smo na jednom sličnom događaju gdje smo se dogovorili da u saradnji sa općinama treba realizirati jedan zajednički program, jer smo smatrali da u lokalnim zajednicama postoji dosta potencijala koji bi mladi ljudi mogli iskoristiti. Drago mi je da to nije bila samo prazna priča nego da danas imamo 100 mladih ljudi koji su pokrenuli vlastite biznise u lokalnim zajednicama. Važno je istaknuti da ovo ne smije ostati ad hoc aktivnost, moramo pronaći načine kako da još stotine mladih ljudi pokrenu vlastite biznise“, rekao je dr. Markuš.

Mlada poduzetnica koja je zahvaljujući Projektu zapošljavanja mladih (YEP) ostvarila svoj san je Una Dakić iz Banja Luke koja je dizajnirala Leži beg, dizajnerski namještaj za opuštanje i odmor.„Najznačajniji segment pored finansijske podrške je inkubator ideja kroz koji sam naučila neke finansijske i ekonomske pojmove koje ranije nisam znala, te sam savladala vještine koje su značajne u poslovnom svijetu. Čitav program je jako značajan i mislim da kada bi mladi ljudi tokom školovanja učili o poduzetništvu da bi u BiH bilo više poduzetnika“, istaknula je Dakić.

Forum je ponudio nekoliko zaključaka, a najvažniji je da je neophodno sinhronizovati različite programe podrške preduzetništvu i zapošljavanju, počevši od lokalnih zajednica, službi za zapošljavanje, ministarstava, međunarodnih organizacija, itd. Neophodno je raditi na definisanju lokalnih akcionih planova zapošljavanja, koji će definisati lokalne prioritete za zapošljavanje. Na realizaciji tih prioriteta je moguće udruživanje sredstava različitih aktera, prije svega općina i službi za zapošljavanje, a pored njih i drugih javnih institucija i međunarodnih organizacija. Niko ne bi trebao realizovati ad-hoc aktivnosti izvan ovih planova, čime bi se povećao obim raspoloživih sredstava, ujednačio pristup prema potencijalnim preduzetnicima, a na taj način bi i procedure postale jednostavnije i transparentnije, a efekti značajniji. Pored ovog finansijskog aspekta neophodno je sinhronizovano raditi na obuci potencijalnih preduzenika, podršci u izradi kvalitetnih poslovnih planova, te pružanju mentorske podrške po osnivanju poslovnih subjekata.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) će u toku 2019.godine pružiti mentorsku podršku za 100 pokrenutih preduzetničkih poduhvata, a sa jednistvenim ciljem da prevaziđu najrizičniji period svoga poslovanja – prvih 12 mjeseci.

Druge objave u kategoriji