Search

Pripreme za 6.Forum službi zapošljavanja – “Pokreni nešto dobro” 10. decembra

10.12.2018 godine u Sarajevu se održava šesti po redu Forum službi zapošljavanja kojeg organizuje Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 Cilj Foruma je podsticanje diskusije na teme od ključne važnosti za jačanje preduzetničkog ekosistema u BiH: profilisanje i obuka potencijalnih preduzetnika, mentorstvo u preduzetništvu, modeli finansijske podrške te društveno preduzetništvo. Tokom Foruma će biti predstavljeni i rezultati YEP Inkubatora poslovnih ideja koji je u saradnji sa 32 lokalne zajednice u 2018. godini uticao na aktivaciju više od 1.200 potencijalnih preduzetnika te finansijski i stručno podržao pokretanje više od 100 novih preduzeća.

Danas je održan treći pripremni sastanak Organizacionog odbora Foruma službi zapošljavanja kojeg čine predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikt. Sastanke koordinira tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). 

Forum službi zapošljavanja predstavlja platformu i konstruktivni dijalog šireg kruga aktera sa ciljem unapređenja rada službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Druge objave u kategoriji