Search

7.YEF: Neophodno razvijati alternativne sektore za zapošljavanja

Sedmi Vijesti pod nazivom “Garancija za mlade” koji se pred više od 150 učesnika iz cijele BiH održao jučer na Jahorini, je privukao veliki interes medija. U nastavku teksta pročitajte izjave ključnih aktera tržišta rada u BiH koji su prisustvovali jučerašnjem Forumu, ali i u paralelnoj sesiji razgovarali o uspostavljenom sistemu upravljanja učincima u javnim službama za zapošljavanje kojeg je razvio Projekat YEP. Forum predstavlja platformu za razmjenu dobrih praksi, mišljenja i koordinacije aktera koji se bave zapošljavanjem, aktivacijom i motivacijom mladih ljudi, a realizuje ga Projekat zapošljavanja mladih uz podršku Ambasade Švajcarske u BiH. Zaključak 4.YEF-a je bio razvoj programa lokalnih incijativa kojim su se tražili alternativni načini za zapošljavanje mladih i njihovo uključivanje u život lokalnih zajednica. U okviru programa je podržano ukupno 13 projekata u različitim sredinama širom BiH koji su usmjereni na samozapošljavanje i socijalno preduzetništvo, prekvalifikaciju i povezivanje sa poslodavcima, i volonterizam. U projekte je uključeno preko 500 mladih ljudi, od kojih je više od 120 i zaposleno kao direktni rezultat aktivnosti projekta. Osim toga, formirana su dva socijalna preduzeća i jedna zadruga čime se obezbjeđuje održivost rezultata programa, a pozitivna praksa uspostave omladinskih start-up preduzeća je proširena na 10 novih opština sa perspektivom za dalje širenje. Većina organizacija je uspjela obezbjediti dodatnu financijsku podršku u svojim lokalnim zajednicama što je rezultiralo uvećanjem raspoloživog budžeta za cijelih 30%.

“Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković izjavio je danas na Jahorini da je u Republici Srpskoj realno nezaposlenih oko 143.000 lica.

“Od toga je 30 odsto mladih do 30 godina, a na evidencijama nezaposlenih imamo i tri doktora nauka i 20 magistara, a o masterima da i ne govorim”, rekao je novinarima Čolaković, koji je jedan od učesnika sedmog Vijesti “Garancija za mlade”, čija je tema kreiranje prilika za zapošljavanje mladih.

On smatra da su osnovni uzroci velike nezaposlenosti u BiH problem “nakaradnog” školovanja, ali i pasivnost inspekcijskih organa prema sivoj ekonomiji, tim prije jer podaci govore da samo u Republici Srpskoj “na crno” radi 60.000 ljudi.

“Imam običaj da u šali kažem da u BiH nije sve crno, ekonomija je siva. Mislim da je krajnje vrijeme da se, kada je riječ o zapošljavanju, u BiH pređe sa riječi na djela”, rekao je Čolaković.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, ističe on, u posljednje vrijeme pokazuje izuzetno dobre rezultate bez obzira šta o tome pričaju drugi, odnosno oni koji bi trebalo da stvaraju uslove za zapošljavanje u BiH.

Prema njegovim riječima, podaci o nezaposlenim licima u Srpskoj govore da je broj lica koja traže posao za 4,3 odsto manji nego u istom periodu prošle godine.

“Vlada Republike Srpske svake godine, a to je najavila i za ovu godinu, ulaže i uložiće značajna sredstav u zapošljavanje svih kategorija stanovništva”, poručio je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Zamjenik direktora za saradnju u Ambasadi Švajcarske u BiH David Kramer rekao je novinarima da su u okviru švajcarskog portfolija zapošljavanja, u kojem postoji nekoliko projekata, sva angažovana lica apsolutno posvećena i motivisana za realizaciju tih projekata i ne prihvataju činjenicu da nezaposlena omladina u BiH nema mogućnosti za zapošljavanje, da nema dovoljno mogućnosti za obuku i motivaciju, odnosno da u BiH nema radnih mjesta.

“To je naprosto nešto što naši projektni timovi ne žele da prihvate i zato je Švajcarska Ambasada u BiH ponosna što može da se pridruži svim njihovim naporima da se u ovoj zemlji uvedu pozitivne promjene s ciljem pobošljanja ambijenta za zapošljavanje mladih”, poručio je Kramer.

Rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih /YEP/ Ranko Markuš kao jedan od važnijih rezultata ovog projekta istakao je definisanje Programa lokalnih inicijativa u koji je uloženo 120.000 evra, a zaposleno je 121 mlada osoba u BiH.

“Danas na Jahorini promovišemo taj program lokalnih inicijativa kao alternativni program zapošljavanja mladih izvan tipičnih razmišljanja u smislu zapošljavanja u velikim preduzećima ili javnoj administraciji. Dio potencijala postoji i u socijalnim preduzećima i u lokalnim organizacijama”, rekao je Markuš.

Direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Igor Kamočaj kaže da zbog propisa i metoda vođenja evidencije danas u BiH postoji situacija da su u pravo na zapošljavanje uvedeni i oni koji na to nemaju pravo.

“U Kantonu Sarajevo pokrenuli smo kampanju za promjenu određenih propisa, odnosno da se zakonodavnim putem obezbijedi da se evidencija o nezaposlenima vodi u skladu sa međunarodnim ILO-standardima, to jest da možemo odvojiti aktivu od pasive, s ciljem posvećivanja veće pažnje licima koja aktivno traže posao”, naveo je Kamočaj.

Na forumu o zapošljavanju mladih predstavljeni su rezultati JEP lokalnih inicijativa – pilot programa kroz koji je u 2014. godini 13 nevladinih organizacija, u partnerstvu sa javnim službama za zapošljavanje, obezbijedilo zaposlenje za 120 mladih.

Projekat zapošljavanja mladih, koji je podržala Vlada Švajcarske, do sada je pomogao zapošljavanje 3.000 ljudi. Projekat provodi konsultantska kuća GOPA.

Na forumu učestvuju predstavnici lokalnih institucija, poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nevladinih organizacija, međunarodnih donatora i mladih.

Druge objave u kategoriji