Search

Aktivni Javni pozivi za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja

U okviru sveobuhvatnog programa podrške razvoju poduzetništva mladih „IMPAKT inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona“ kojeg sprovode Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijska fondacija Impakt, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te 10 jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona: Tuzla, Gračanica, Lukavac, Banovići, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Teočak i Sapna, 21.04.2022. godine objavljeni su javni pozivi za učešće u programu za područje 5 općina: Banovići, Sapna, Teočak, Doboj Istok i Čelić.

Trenutno aktivni Javni pozivi su (otvoreni do 1.6.2022.g.):

Doboj Istokhttps://arhiva.impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-opcina-doboj-istok/

Sapnahttps://arhiva.impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-opcina-sapna/

Teočakhttps://arhiva.impakt.ba/bih/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-inkubatoru-poslovnih-ideja-teocak-2/

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program podrške kako osnivanju novih tako i podršci postojećim biznisima  koji su registrovani u posljednjih godinu dana od strane mladih na području Tuzlanskog kantona. Program obuhvata sljedeće komponente:

  1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina , prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.

Tokom trajanja javnih poziva za sve zainteresirane mlade sa područja navedenih općina biti će organizirane i informativne radionice o programu koje će ujedno biti prilika za razgovor o poslovnim prilikama kao i resursima koje mladima stoje na raspolaganju u implementaciji njihovih poduzetničkih poduhvata.

Druge objave u kategoriji