Search

Al Jazeera: Kraj iluzije – Država nije dužna svakome dati posao

Ekonomska zaostalost ima svoje uzročnike, a jedan od najvažnijih je upitan sistem društvenih vrijednosti.

Druge objave u kategoriji