Search

Ambasada Švicarske i GOPA BiH laureati ovogodišnjeg javnog priznanja Vlade Tuzlanskog kantona povodom Dana državnosti BiH

Vlada Tuzlanskog kantona je na 57.redovnoj sjednici, a povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25.novembra, donijela odluke o dodjeli javnih priznanja Ambasadi Švicarske u BiH – Švicarskoj Vladi i njemačkoj kompaniji GOPA predstavništvo u BiH. Javna priznanja se  dodjeljuju za doprinos u reformskom procesu, finansijskoj, stručnoj i edukativnoj podršci JU Služba za zapošljavanje i biroa za zapošljavanje na području Tuzlanskog kantona, te provedbu Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Na značaj ovog priznanja ukazuje i činjenica da su Vlada Švicarske i GOPA jedini laureati ove godine.

U Obrazloženju odluke navedeno je da podrška JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona traje već nekoliko godina, a posebno se intenzivirala potpisivanjem Ugovora o primjeni “Reformskog paketa”. U periodu od septembra 2015.g. do oktobra 2016.g. u sklopu implementacije Reformskog paketa je uz podršku Vlade Švicarske, a u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP) postigla sljedeće:

  1. Izrađeno je i usvojeno Uputstvo za rad opštinskih biroa, sa fokusom na nove metode rada sa klijentima (sa fokusom na savjetovanje), te je uveden novi način provedbe profesionalne orijentacije i informisanja školske djece i omladine, a radnici službe obučeni za primjenu novih procedura rada, od čega direktne koristi prije svega imaju nezaposlena lica,
  2. Razvijen je i usvojen je Kompetencijski okvir za ključne poslovne procese u JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te je na taj način jasno utvrđen stručni profil radnika službe,
  3. Pružena je finansijska i stručna podrška Službi u snimanju stanja, dokumentovanju infrastrukture  svim biroima, te rješavanju velikog broja imovinsko-pravnih problema na lokacijama opštinskih biroa,
  4. Rekonstruisani su ili ponovo izgrađeni, te tehnički opremljeni Biroi: Gradačac, Banovići, Tuzla, dok je u pripremi još jedna grupa lokacija, čime će se reforma nastaviti i u 2017.godini,
  5. Izrađena je nova web platforma JU Službe za zapošljavanje TK, te je unaprijeđena komunikacija prema internim i eksternim akterima (interni newsletter, Facebook stranica Službe).

Ranije je u sklopu Projekta zapošljavanja mladih uspostavljena aktivna mjera – Klub za traženje posla pri biroima Tuzla, Kalesija, Živinice, Lukavac kroz koju je nekoliko stotina mladih ljudi dobilo zaposlenje.

Rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr. Ranko Markuš se zahvalio premijeru Vlade Tuzlanskog kantona gosp. Begi Gutiću na ukazanoj časti, te je naglasio da ovo visoko priznanje dijeli sa menadžmentom Službe za zapošljavanje i njenim uposlenicima, jer oni nose teret ove reforme. “Naša priča je priča o borbi protiv nezaposlenosti u Bosni i Hercegovni. Cilj je da se gradi Služba koja je kompetentna i efikasna institucija na tržištu rada, koja će pomagati nezaposlenima da pronađu zaposlenje i poslodavcima da pronađu radnike”, zaključio je dr. Markuš.

Vlada Švicarske podržava Tuzlanski kanton kroz čitav niz Projekata u kojima je vrijedno naglasiti Program vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama u BiH,  u okviru kojeg je za grad Tuzlu obezbijeđeno 6,25 miliona KM povoljnih kreditnih sredstava i oko 5,5 miliona grant bespovratnih sredstava, podrška Centru za mentalno zdravlje ili sanacija i prevencija šteta od poplava putem regulacije korita rijeke Joševice, u krugu Razvojno-poduzetničkog centra Tuzla, Inkubatora Lipnica.

Priznanje će i zvanično biti dodjeljeno u sklopu ceremonije otvaranja rekonstruisanog Oglednog biroa Tuzla, koja je planirana za 14.decembar 2016.godine.

Druge objave u kategoriji