Search

Ambasadorica u Istočnom Starom Gradu

Švicarska ambasadorka u Bosni i Hercegovini Andrea Rauber Sakser posjetila je Opštinu Istočni Stari Grad i tom prilikom je održan sastanak sa načelnikom opštine Bojom Gašanovićem,  na kojem je načelnik informisao ambasadorku o samoj opštini,  karakteristikama, stanovništvu,  njenom radu i budućim planovima vezanim za  razvoj opštine.

Na sastanku je bilo riječi o pravcima privrednog  razvoja opštine, među kojima je najdominantnija grana turizam, i projektima  vezanim za turističke potencijale na olimpijskoj planini Trebević.

Načelnik Gašanović je istakao  kako je jedan od najznačajnijih trenutaka u razvoju turističkih potencijala Trebevića bilo finansiranje deminiranja na teritoriji planine i ovom prilikom se zahvalio ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini koja je omogućila sredstva.

„U našem daljem razvoju bi nam mnogo značilo kada bismo mogli da nađemo nove partnere koji bi pomogli razvoj ekološke zaštite i da komunalnu infrastrukturu podigemo na viši nivo jer smo dali prijedlog da planina Trebević bude zaštićeno prirodno područje“, objasnio je načelnik Gašanović.

 Ambasadorka Rauber Sakser je rekla da opština Istočni Stari Grad ima zaista veliki kapital u prirodi i kako je potrebno da se tom resursu posveti pažnja.

 „Švicarska u BiH radi na tri ključne stvari lokalna samouprava i razvoj lokalne samouprave, ekonomija i zapošljavanje i zdravstvo kroz koje se pokreće lokalna zajednica, a ambasada bi podržala projekte u koje bi bile uključena djeca kojoj bi se kroz progrme i aktivnosti povećala svijest  o potrebi zaštite okoliša”, objasnila je Rauber Sakser.

„Posjedovanje planske dokumentacije kao što su Strategija razvoja opštine Istočni Stari Grad 2017-2020. ,Strategija ruralnog razvoja opštine Istočni Stari Grad 2017-2020. i Regulacioni plan uz kvalitetnu infrastrukturu su osnov za realizaciju novih projekata na Trebeviću, ali i na drugim dijelovima opštine Istočni Stari Grad“ , dodao je Gašanović.

Na sastanku je zaključeno kako je moguća saradnja kroz odredjene projekte i programe kroz koje bi se mogle organizovati obuke za djecu školskog uzrasta, ali gdje bi se uključile i druge kategorije stanovništva.

Druge objave u kategoriji