Search

Asocijacija Akademac: Povežimo poslodavce i fakultete!

Asocijacija „Akademac“  ima za  cilj unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz povezivanje poslodavaca i fakulteta. Asocijacija okuplja  60 značajnih pojedinaca iz sfere visokog obrazovanja,  biznisa i političkog i društvenog života kao i ljude, koji se bave pitanjima visokog obrazovanja, ekonomskih promjena i društvenog napretka.

Nedostatak praktične nastave na većini studijskih programa univerziteta u BIH jedan je od gorućih problema obrazovanja jer studenti, bez dovoljno praktične nastave nisu spremni za rad što rezultira da poslodavci ili moraju ulagati u njihovo prilagođavanje svojim potrebama ili izbjegavaju da ih zaposle.

Danas se u Sarajevu održava tribina sa poslodavcima sa ciljem da se kroz diskusiju definišu načini kako ojačati saradnju poslodavaca sa studentima i fakultetima sa fokusom na unapređenje postojeće saradnje, prepoznavanje kakvi su kadrovi potrebni uspješnim kompanijama, te šta je to problem u postojećim kurikulumima i koliko je važna praksa tokom studiranja. U javnoj tribini učestvuju i dr Ranko Markuš rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP)  koji uz podršku Vlade Švajcarske provodi reformu Javnih službi za zapošljavanje te nastoji inovativnim prisupima kroz razvoj (socijalnog) preduzetništva. Studenti su bili zainteresovani za karijerni put gdin. Markuša, te je u živoj diskusiji raspravljano o mogućnostima za mlade u trenutnim uslovima malog ekonomskog rasta. 

Važnost ovog problema je prepoznala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAiD), te podržala rad Asocijacije kroz program Održivosti civilnog društva u BiH, u cilju pronalaženja rješenja za probleme nedostatka prakse, neusklađenosti upisne politike s tržištom rada i neadekvatnih nastavnih planova i programa.

 

 

 

 

 

 

Druge objave u kategoriji