Search

AtlantBH: Poziv na učešće u programu prakse

Atlantbh u saradnji sa Internacionalnim Univerzitetom u Sarajevu implementira program praktične obuke iz oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) za mlade. Atlantbh poziva zainteresovane kandidate da se prijave za predselekciju za praktični dio programa. U prijavi je potrebno naznačiti koji projekti vas privlače i zašto mislite da ste dobar kandidat za odabrane projekte.

Projekti koji su na raspolaganju su:

1. Automatizacija testova za mobilne aplikacije
2. Razvoj aplikacija u Ruby on Rails
3. Razvoj aplikacija u Javi
4. Analiza i vizuelizacija podataka
5. Automatizacija testova za API
6. Android projekat
7. iOS projekat
8. Docker projekat

Više informacija dostupno je na ovom linku.

Druge objave u kategoriji