Search

Nastavljene obuke za savjetodavce JUSZZKS

Obuke za savjetodavce JUSZZKS nastavljene su 14 i 15. januara u sklopu programa praktične obuke (eng. Quick Impact Training) za sve savjetodavce i šefove biroa koji realizira Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Ambasade Švicarske.

Cilj obuke je da se u što kraćem periodu sprovedu u djelo promjene pravilnika o organizaciji, koji je kantonalna vlada usvojila prije par mjeseci, prije svega da se uvede savjetodavna funkcija u rad biora.
Obuka je dio širenja dobrih praksi koje su razvijene u okviru Oglednog biroa Novo Sarajevo, a koje su u međuvremenu postale i dio federalne strategije za jačanje funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje, odnonso preporuka svim kantonalnim službama u kom smjeru trebaju ići u razvoju strukture i ključnih funkcija.

Program obuke je razvila bivša direktorica slovenačkog zavoda za zapošljavanje Zdenka Kovač, a sprovodi je Meri Lorenčič, također bivša uposlenica Zavoda za zapošljavanje Slovenije, te osoba sa velikim iskustvom u razvoju službi za zapošljavanje u regionu – Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Makedonije,a bila je i Direktorica European Training Foundation za Bosnu i Hercegovinu.

Tokom dvodnevne obuke tema je bio savjetodavni rad sa lakše zapošljivim osobama sa naglaskom na načine i metode razvoja individualnih planova traženja posla što je standardni alat koji se koristi u procesu savjetovanja kako bi se nezaposlenima pružila podrška u procesu traženju zaposlenja. Obrazac individualnog plana traženja posla kojeg je razvio stručni tim Projekta zapošljavanja mladih i koji je sastavni dio uputstva za rad savjetodavaca možete preuzeti ovdje. 

U narednom periodu (od 30.01.2015. do 06. 02. 2015) savjetodavci će proći obuku čija će tema biti rad sa teško zapošljivim osobama,  aktivacija i motivacija dugoročno nezaposlenih osoba, tehnike i alati za rad sa demotivisanim osobama, i kreiranje i praćenje individualnog plana zapošljavanja. Ovu obuku će sprovesti savjetnica za zapošljavanje iz Francuske, Gaëtane Thobois, koja je jedna od protagonistica filma “Pravila igre” koji je prikazan u sklopu Šestog Foruma o zapošljavanju mladih.

 

Druge objave u kategoriji