Search

Atletski klub Novi Grad – Atletika za sve generacije i varijacije

Atletika za sve generacije i varijacije ima za cilj
da prezentuje atletiku kao zasebni sport, kao
sredstvo kondicionog/rekreativnog treninga i
kao temelj za sve ostale sportive.
U svrhu navedenog pružaju se slijedeće usluge:
• Atletska škola
• Atletski trening
• Atletski fi tness
• Ateltska kondicija
• Individualni treninzi

Tel: +387 61 345 046
Adresa:Halilovići bb (Centar Safet Zajko), Sarajevo
email:aknovigrad@hotmail.com ili cerimagic_elmir@hotmail.com
Atleta.ba
facebook: AK Novi Grad Sarajevo – Atleta
 

Druge objave u kategoriji