Search

Bastan – Orient Place

Bastan d.o.o. se bavi turističko-ugostiteljskom djelatnošću. Objekat je smješten u centru starog grada Mostara a u okviru istog vrši se prodaja domaćih proizvoda (bosanska kafa, domaći kolači, domaći sokovi), prezentacije dokumentarnih fi lmova o Mostaru i Hercegovini, prodaja unikatnih suvenira i umjetničih djela, a posjeduje i turist info odjel. Neki od unikatnih proizvoda su: Mašina za izradu novčića-Make your own coin i službeni suvenir grada Mostara.

Tel: +387 61 609 751, +387 61 854 709 – Ulica: Mala Tepa 16., Mostar – Mail: bastanmostar@gmail.com 

Druge objave u kategoriji