Search

Početak izgradnje nove zgrade Biroa za zapošljavanje Živinice

U svrhu jačanja infrastrukturnih uslova Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a kako bi se mogle primjenjivati nove metode rada te bila omogućena realizacija Reformskog paketa, Služba je predvidjela i omogućavanje primjene novih metoda rada u Birou za zapošljavanje Živinice. Zbog jako loše postojeće infrastrukture objekat Biroa Živinice je prvi koji je u procesu reforme potpuno srušen i na čijim temeljima će se graditi novi objekat.  

Građevinski radovi na izgradnji novih prostorija su počeli. Pri izgradnji će se tako voditi računa da se osigura infrastruktura koja može pratiti praksu razdvajanja evidentičarskih od savjetodavnih usluga, te ona koja može osigurati adekvatniju i efikasniju uslugu nezaposlenim licima sa krajnjim ciljem brže integracije na tržište rada. 

U sklopu Reformskog paketa, kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP) a koji se implementira uz podršku Vlade Švicarske, do sada je u Javnoj službi za zapošljavanje Tuzlanskog Kantona renovirano 5 biroa: Gradačac, Tuzla, Kalesija, Banovići i Kladanj, dok su u Gračanici i Živinicama radovi u toku. 

Nezaposlenost u Tuzlanskom kantonu

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku BiH, u septembru 2017. godine broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona je 86.964 ili 18,35% u odnosu na ukupan broj
zaposlenih u FBiH – 473.841. Sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla, a na osnovu dosadašnje tražnje za radnom snagom, u mjesecu novembru zaposlene su 1.637 osobe, što je za 202 osobe više nego u oktobru 2017. godine ili 114,08%.

Na evidenciji JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Tuzla na kraju novembra 2017. godine evidentirane su 84.389 nezaposlene osobe. Stručne osobe učestvuju sa 57.312 ili 67,91 %, a nestručne sa 27.077 ili 32,09%. U ukupnom broju osoba koje traže zaposlenje u novembru su 47.886 žene

Nezaposlenost u Općini Živinice

U novembru 2017. godine u Općini Živinice zabilježena je brojka od 12.093 nezaposlenih osoba od čega 6.894 žena. Kako pokazuju podaci Službe za zapošljavanje Tuzlanskog Kantona, u novembru 2017.godine ova općina je druga po nezaposlenosti u kantonu, odmah nakon Grada Tuzle gdje je u novembru 2017.godine registrovana 17.831 nezaposlena osoba. 

          Registrovana nezaposlenost u Tuzlanskom kantonu, novmbar 2017. – podaci preuzeti sa www.szztk.ba

 

Uzimajući u obzir prezentovane podatke i stanje prostorija u kojima je Biro Živinice do sada pružao usluge nezaposlenim licima, infrastrukturne promjene postavljaju se kao imperativ.

Po okončanju građevinskih radova slijedi implementacija Reformskog paketa koji je razvijen u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP) uz pordšku Vlade Švicarske. 

 

Druge objave u kategoriji