Search

Obuka za CNC operatera za osobe sa područja općina Novi Grad i Ilidža u sklopu projekta Prilika Plus

Asocijacija arhitekata u BiH  zajedno sa partnerima projekta: Centrom Format iz Sarajeva i Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka je otpočela projekat pod nazivom “Razvoj, multipliciranje i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu”. Projekat se izvodi u sklopu Prilika Plus programa, kojeg implementira RARS (Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća), a finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC.

Projekat ima dva osnovna cilja: razvoj obrazovanja odraslih kroz praktično orijentisane obuke koje će pomoći pojedincu da stekne vještine koje se traže na tržištu rada i samim tim dođe do zaposlenja, te s druge strane, jačanje praktične nastave u srednjim stručnim školama i fakultetima, te uvezivanje sa realnim sektorom.

U periodu trajanja projekta cilj je osposobiti 250 nezaposlenih osoba kroz umrežavanje 30 BiH kompanija u industriji namještaja i arhitekturi, od čega će se izvršiti odabir potencijalnih tvrtki koje bi multiplicirale program prema modelu Prilike Plus u svojim matičnim tvrtkama. Ovim projektom se planira razvoj plana i programa u sklopu obrazovanja odraslih za 9 zanimanja/specijalizacija po modelu Prilika Plus, trening trenera, te multiplikacija centara na više lokacija u BiH (Sarajevo, Hadžići, Fojnica, Visoko, Teslić, Banja Luka, Modriča). Nakon uspješno završene obuke očekuje se zapošljavanje 70% od ukupnog broja polaznika obuke. 

Druga ciljna skupina, pored nezaposlenih osoba, jesu institucije formalnog obrazovanja. Ukupno 6 škola i 5 fakulteta su obuhvaćeni ovim projektom, a krajnji očekivani rezultat po završetku projekta jeste poboljšanje kvaliteta formalnog obrazovanja koje se pruža studentima i učenicima kroz odgovarajuću praktičnu obuku. Očekuje se da će najmanje 250 učenika srednjih strukovnih škola i fakulteta proći tokom svog obrazovanja praktičnu obuku u najmanje 20 kompanija koje su uključene u projekat.

Misija je da se kroz obrazovanje odraslih i učenika strukovnih škola pomogne pojedincu prvenstveno pri zapošljavanju, kroz specijalizaciju, razvoj, primjenu znanja u dizajnu i tehnologiji, a sa naglaskom na industriju namještaja.

Osim povećanja broja zaposlenih u drvnoj industriji jedan od dugoročnijih ciljeva ovog projekta jeste stvaranje BH brand-a. BiH osim izvoza poluproizvoda ima potencijal za izvoz kvalitetnog finalnog produkta a čemu svjedoče brojne značajne nagrade koje su otišle u ruke lokalnim proizvođačima namještaja i dizajnerima. Proizvođači namještaja iz BiH počinju da prepoznaju važnost dizajna što omogućuje da se BiH profilira kao ozbiljan proizvođač namještaja na evropskom ali i internacionalnom tržištu te kao neko ko vrlo lako može konkurisati svjetskim brandovima.

Centar Format iz Sarajevo u saradnji sa Ećo Company, realizira obuku za zanimanje CNC programera za polaznike sa Općina Novi Grad i Ilidža, s ciljem učešća u Projektu Prilika Plus za razvoj, umnožavanje i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu. Stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova za potrebe drvne industrije.

Za odabir polaznika obuke za zanimanje CNC operatera, polaznik treba da ima:

  • minimalno trogodišnje ili četverogodišnje obrazovanje iz područja mašinstva i drvoprerade
  • osnovno znanje iz CAD programskih paketa

Kontakt osoba za sva pitanja i prijave jeste koordinatorica projekta Aida Ramić (aida.ramic@format.ba)

Sve detaljnije informacije možete dobiti na adresi: Pijačna 6, Stup, Sarajevo ili na kontakt broj tel: 033 766 576 

Izvor: https://szks.ba/vijesti/ 

Druge objave u kategoriji