Search

Blizu 30.000 stručnih i visokoobrazovanih ljudi na biroima u BiH više od deset godina

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, broj registrovanih nezaposlenih osoba u BiH iznosi 450.392.

Ovi podaci odnose se na mjesec juli. Stoga, ukoliko se uporedi juli 2018. godine s julom 2017. godine, iz Agencije govore kako je primjetan pad nezaposlenosti od 6,9 indeksnih poena. To znači kako se broj nezaposlenih smanjio za 35.917 osoba.

Međutim, na biroima za zapošljavanje u BiH i dalje je veliki broj obrazovanih ljudi koji već godinama čekaju na zaposlenje.

 

Vizual:

Naime, prema prikupljenim podacima iz svih kantonalnih službi za zapošljavanje te Službe za zapošljavanje RS-a, saznajemo kako 1.354 osobe s visokom stručnom spremom na zaposlenje čekaju više od deset godina. Od toga su 1.163 visokoobrazovane osobe na biroima u FBiH deset i više godina, a 191 osoba na birou u manjem bh. entitetu deset i više godina.Najviše visokoobrazovanih koji su na birou deset i više godina je u Kantonu Sarajevo, njih 526.

Nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom koji na zaposlenje čekaju deset i više godina na biroima u BiH je 27.558 i to 21.741 u FBiH te 5.817 u RS-u.

Veliki je broj nezaposlenih osoba koje nisu u evidenciji biroa za zapošljavane u BiH te je stoga sigurno veći broj onih koji deset i više godina čekaju na zaposlenje.

Najviše nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom koji su deset i više godina na birou je u RS-u, njih 5.817, a potom u Tuzlanskom kantonu gdje ih 5.505 čeka na zaposlenje više od deset godina.

Kako saznajemo, maturanti gimnazije, ekonomski tehničari, mašinski tehničari, grafički tehničari i medicinske sestre su najbrojnija zanimanja osoba sa završenom srednjom školom koje su deset i više godina na biroima za zapošljavanje.

Istražili smo i koliko je osoba u BiH koje su registrovane na birou više od 20 godina. Otkrivamo kako je takvih osoba 25.321. Od toga je 21.316 osoba više od 20 godina na biroima u FBiH, a 4.005 osoba više od 20 godina na birou u RS-u.

Pored toga, saznajemo i kako na biroima u FBiH više od 15 godina na zaposlenje čeka 21.620 osoba.

Među nezaposlenima koji se više od 20 godina vode na biroima u BiH skoro je dva puta više žena, njih 16.357, a muškaraca je 8.964.

Kako navode iz Agencije za statistiku BiH, najveći broj nezaposlenih u BiH su visokokvalifikovani i kvalifikovani radnici kojih je 143.434. Zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom, njih 126.436.

 
Izvor:klix.ba

Druge objave u kategoriji