Search

Reformski paket: U toku radovi na infrastrukturi u Birou Derventa

U sklopu saradnje sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske u toku su radovi na infrastrukturi u Birou Derventa a u cilju prilagođavanje i unapređenja postojećih uslova kako bi se obezbijedila potpuna i efikasna primjena novih procedura rada. 

U sklopu podrške infrastrukturnom unapređenju službi/zavoda za zapošljavanje u BiH, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) a koji podržava Vlada Švajcarske, osigurat će opremanje prostorija, u skladu sa dogovorenim planom investicija.

Planiranim aktivnostima biti će obuhvaćeno ukupno 11 biro/filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (Bratunac, Šekovići, Derventa, Trnovo, Banjaluka, Prijedor, Foča, Laktaši, Istočna Ilidža). 

Važno je istaći da se sve aktivnosti odvijaju uz zajedničko ulaganje Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske te u skladu sa vizualnim standardima i definisanim procesima rada u sklopu reforme koju YEP provodi i sa ovim Zavodom ali i sa ostalim kantonalnim službama. 
 

Druge objave u kategoriji