Search

Broj penzionera i radnika gotovo izjednačen

Položaj penzionera u Republici Srpskoj (RS) poboljšan je provedenim reformama, ali da je i dalje veoma težak konstatirali su danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić i predsjednik Udruženja penzionera RS-a Rade Rakulj.

U RS-u je prosječna penzija za februar iznosila 331,56 KM i predstavlja 40,9 posto prosječne plaće.

Omjer penzionera i radnika za koje se uplaćuju penzioni doprinosi u tom bh. entitetu je jedan naprema 1,13, a veliki problem je neuplaćivanje doprinosa u privatnim, ali i javnim preduzećima.

“Penzionom sistemu se duguje mnogo novaca. Duguje čak i javni sektor i to se u praksi mora mijenjati odlučnim mjerama, a jedna od njih je i sprječavanje “rada nacrno”, rekao je Đokić i naveo da se oko 100.000 plaća isplaćuje na nivou najniže zagarantirane.

Rakulj navodi da isplata penzija nije u skladu sa zakonom, jer on predviđa da se isplaćuju do 10. u mjesecu, a u praksi isplaćuju se nakon tog datuma.

Đokić i Rakulj su, nakon današnjeg sastanka, ponovili tvrdnje da je problem Fonda PIORS-a diskriminacija penzionera koji su penzije zaradili u Federaciji BiH, a primaju penzije iz Fonda u RS-u.

U RS-u ima oko 61.000 penzionera koji primaju penzije do 330 KM, dok ostalih oko 170.000 penzionera ima mjesečna primaja veća od tog iznosa.

Ministar rada je naveo da je u RS- od 2005. godine broj penzionera povećan za 60.000, dok je broj zaposlenih ostao na ranijem nivou.

Druge objave u kategoriji