Search

Beograd: Budućnost mladih je u preduzetništvu

Visoka nezaposlenost mladih u odnosu na nezaposlenost opšte populacije zahteva da oni, uz pomoć države, svoju budućnost stvaraju kroz preduzetništvo, poruka je današnje regionalne konferencije o preduzetništvu mladih u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

BEOGRAD – Visoka nezaposlenost mladih u odnosu na nezaposlenost opšte populacije zahteva da oni, uz pomoć države, svoju budućnost stvaraju kroz preduzetništvo, poruka je današnje regionalne konferencije o preduzetništvu mladih u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Na skupu je rečeno da u Srbiji, od ukupnog broja zaposlenih, svaki sedmi je mlađi od 30 godina, dok je stopa njihove nezaposlenosti (43,1 odsto) dvostruko

Kako je istakao ministar prosvete u Vladi Crne Gore Predrag Bošković s problemom nezaposlenosti suočavaju se i najrazvijenije privrede, a kamoli zemlje našeg regiona, ali za naš region karakteristično je i da većina mladih svoje buduće zaposlenje traži u javnom sektoru.

Istraživanje od pre nekoliko godina pokazalo je da većina svršenih studenata, pa čak i onih koji su išli na privatne fakultete, radije želi da radi u državnom sektoru, rekao je Bošković, navodeći da je glavni razlog koji su studenti naveli “sigurniji posao”.

“U Evropskoj uniji 90 odsto zapošljavanja je u malim i srednjim preduzećima i to je budućnost i kod nas”, rekao je Bošković.

On je naveo da države regiona moraju da pokažu mladima šta znači biti preduzetnik, ali i da stvore sisteme u kojima bi mladi lakše mogli da dođu do posla, odnosno da im kroz kvalitetno obrazovanje o preduzetništvu pomognu da to znanje sprovedu u delo.

“Mi smo fokus stavili kroz obrazovanje. Imamo projekat stručnog osposobljavanja visokoškolaca, gde svake godine 5.000 svršenih visokoškolaca ima priliku da devet meseci obavlja stručnu praksu, što im se računa kao radni staž i radno iskustvo”, rekao je Bošković.

Pomoćnica ministra privrede Srbije Katarina Jovanović Obradović podsetila je da je ovu godinu Vlada Srbije proglasila godinom preduzetništva i istakla da država omogućava mladima da se upoznaju sa preduzetništvom još dok su obrazovnom sistemu.

“Ministarstvo privrede je ove godine sa deset miliona dinara podržalo aktivnosti i dostignuća mladih koji će u 200 srednjih stručnih škola sprovoditi svoj program koji se odnosi na preduzetničke kompanije i ostale programe kroz koje se razvijaju preduzetničke veštine i duh”, rekla je Jovanović Obradović.

Ona je dodala da su pripremljeni i programi podrške onima koji su odlučili da samostalno krenu u poslovanje.

“Još je aktulan program startap kredita sa bespovratnim sredstvima kojerealizujemo preko Fonda za razvoj, kroz koji je moguće da svi koji žele da započnu biznis dobiju podršku u iznosu od 70 odsto kredita, odnosno 30 odsto bespovratnih sredstava, kako bi nabavili opremu ili obrtna sredstva potrebna za otpočinjanje poslovanja”, rekla je Jovanović Obradović.

Kako je istakla važno je utvrditi specifične prepreke na koje mladi nailaze prilikom započinjanja svog poslovanja, što će, kako je rekla, Ministarstvo privrede učiniti uz podršku Nemačke razvojne agencije (GIZ).

Nikola Jović iz organizacije Libek i asistent na Fakultetu političkih nauka rekao je da se Libek više godina bavi istraživanjem preduzetničke kulture i da su rezultati pokazali dve stvari – da su mladi pozitivno orijentisani prema biznisu i da znaju da su privatne kompanije uspešne, ali da, s druge strane, žele da se zaposle u javnom sektoru.

Prema njegovim rečima mladi velike prepreke i probleme za započinjanje privatnog biznisa vide u složenim administrativnim procedurama, nedostatku novca i kreativnih ideja.

On je dodao i da na motivaciju mladih veoma mnogo utiče mišljenje okoline o preduzetništvu.

“Ako se družite sa preduzetnicima, koji razmenjuju ideje, lakše ćete i vi dobiti ideju koje će vas pokrenuti”, rekao je Jović.

Jović je naglasio i da je potrebno promeniti sistem obrazovanja jer je i to faktor destimulacije.

“Kada završite fakultet ili srednju školu morate da izađete natržište ideja i veština. I ovo je trenutak da se sa znanja kada se odigrala bitka kod Vaterloa, pređe na to kako da neke stvari rešimo i kako da ljudi počnu kreativno da razmišljaju”, rekao je Jović.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske Milenko Savanović rekao je Vlada RS čini sve kako bi se smanjio broj nezaposlenosti mladih, koji čini trećinu ukupnog broja nezaposlenih u RS.

“Sprovodimo razvojnu politiku za mlade, kroz stategiju obrazovanja i zapošljavanja i akcione planove da poboljšamo tu strukturu nezaposlenosti. Istina, ide teško, ali ima pomaka”, rekao je Savanović.

On je konstatovao da su mladi najveći resurs svake države i da zato mora da imse pridaje mnogo veći značaj nego do sada.

“Duh preduzetništva nije na onom nivou koji bismo želeli, pre svega zbog dosta teške ekonomske situacije, ali ide pozitivnim trendom. Ima određenih nerazumevanja i animoziteta u društvu prema privatnoj inicijativi, ali stvari se kreću na bolje”, rekao je Savanović.

Generalni direktor kompanije “Visa” za jugoistočnu Evropu Vladimir Đorđević istakao je da ta kompanija pokušava mladima da omogući izlazak na više tržišta i da u saradnji sa bankama nađe što jednostavnije načine da mala preduzeća budu vidljiva.

On je ukazao na veliki značaj malih i srednjih preduzeća u svetskoj ekonomiji, navodeći podatak da su četiri od pet novih radnih mesta upravo u tom sektoru.

Regionalna konferencija posvećena preduzetništvu mladih u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini održava se povodom obeležavanja Godine preduzetništva u Srbiji.

Druge objave u kategoriji