Search

Članovi Kluba za traženje posla Sarajevo u posjeti poslodavcu

Danas, 7. aprila 2014. godine su članovi Kluba za traženje posla Sarajevo pri Birou za zapošljavanje Novo Sarajevo skupa sa voditeljicom Kluba posjetili poslodavca, Inside by Ećo.

Tom prilikom, generalni direktor je predstavio kompaniju, razvojne ciljeve i moguće pravce za razvoj saradnje. Svi članovi Kluba (ukupno 9) su se predstavili, i izložili gdje i kako se vide u toj kompaniji. Članovi Kluba su predstavniku kompanije predali svoje biografije i poslovne ponude. Nadamo se da će ova i slične posjete članova Kluba poslodavcima rezultirati i konkretnim zapošljavanjima članova kluba.

Klub za traženje posla u Sarajevu je 20. klub u BiH, otvoren u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), podržan od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Danas u BiH je osnovano 20 klubova, a u procesu osnivanja je još 5, koji su ukupno zaposlili preko 700 mladih osoba.

Za pregled fotografija posjete kliknuti na donju sliku

IMG_9211

Druge objave u kategoriji