Search

Članovi YEP tima dobitnici IEEE predsjedničke medalje

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), u saradnji sa IEEE, prepoznat je kao projekat sa značajnim uticajem na Bosnu i Hercegovinu kroz razvoj inovacija, preduzetništva i liderstva. Ove godine, predsjednica IEEE-a, Karen Bartleson, nagradila je i članove tima YEP-a a zbog njihovih nesebičnih napora – dr Ranka Markuša, rukovodioca projekta, te g. Dženana Trbića, voditelja komponente preduzetništva. 

Tokom godine koja je prethodila kongresu, YEP je neumorno i kontinuirano radio na edukaciji, mentorstvu, podršci i osnaživanju mladih preduzetnika koji su i dobili priznanja na ovom kongresu. Kao mentori, koji su vodili ove mlade preduzetnike kroz čitav proces , YEP je ponosan što je imao priliku gledati buduće lidere kako predstavljaju svoje gotove proizvode na IEEE kongresu.

Za nesebični napor u cilju poboljšavanja uslova života mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, IEEE je predsjedničkom medaljom nagradio: 

  1. Dr. Ranko Markuš – Za svoje liderstvo i nesebičan doprinos programu IEEE / YEP Innovation & Entrepreneurship u Bosni i Hercegovini
  2. G. Dženan Trbić – Za svoj ogroman doprinos razvoju IEEE / YEP Innovation & Entrepreneurship programa u Bosni i Hercegovini
  3. Gospođa Dejana Ugrenović – Za njeno izuzetno liderstvo u promociji IEEE u Banja Luci i doprinosu IEEE SYP kongresu 2017.
  4. Dr. Aleksandar Mastilović – Za demonstrirano rukovodstvo IEEE-a i zagovaranje IEEE vrijednosti i osnaživanje mladih širom Bosne i Hercegovine
  5. G. Denis Spahić – Za posvećenost programu IEEE / YEP Innovation & Entrepreneurship, zastupanje za zapošljavanje mladih i osnivanje kompanije za pokretanje ZEN3D
  6. G. Nemanja Vujanić – Za posvećenost programu IEEE / YEP Innovation & Entrepreneurship, zagovaranje za zapošljavanje mladih i uspostavljanje DevStudio startup kompanije

Detalji o dodijeljenoj nagradi dostupni su na linku u nastavku:

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) se realizuje uz podršku Vlade Švicarske. 

Druge objave u kategoriji