Search

Coaching podrška savjetodavcima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

U cilju unapređenja kvaliteta savjetodavnog procesa sa uposlenicima Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona realizuju se coaching sesije. 

Sam coaching predstavlja interaktivan proces koji pojedincu, timu ili organizaciji omogućava da razvije svoje potencijale te brže i efikasnije dostigne bolje rezultat. Radi se o ciljanoj, možemo reći i specificiranoj, individualnoj podršci savjetodavcima, koja je kontekstu službi/zavoda za zapošljavanje i pomenutih aktivnosti, primarno fokusirana na individualno savjetovanje i izradu Individualnog plana zapošljavanja. 

Evropska praksa pokazuje da uvođenje seta alata i elemenata u procesu reforme u nekoj  instituciji zahtjeva produbljenu podršku koja se ogleda u praćenju uposlenika na radnom mjestu odnosno u objektivnoj procjeni kvalitete novouspostavljenih procesa a sa kranjim ciljem daljeg unapređenja efikasnosti i efektivnosti novog modela rada.  

Tako je, danas, coaching sesija realizovana u Birou Tuzla a kako bi se uposlenicima pružile dodatne smjernice kada je u pitanju realizacija individualnog savjetovanja. U sklopu Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a kroz ovaj ciklus coaching podrške, bit´ će obuhvaćeni biroi Tuzla i Lukavac te će biti realizovane 4 coaching sesije. 

 

 

 

Druge objave u kategoriji