Search

Čolaković: Aktivne mjere i jačanje posredničke funkcije uticali na smanjenje stope nezaposlenosti u Republici Srpskoj

Od januara do novembra prošle godine u Republici Srpskoj zabilježen je pad nezaposlenosti za 5,07 odsto, navodi direktor Zavoda za zapošljavanje Srpske Milko Čolaković. Mjere aktivne politike zapošljavanja i u 2015.godini biće realizovane kroz kontinuirane aktivnosti u sljedećim područjima djelovanja: Jačanje posredničke funkcije Zavoda, obogaćivae rada CISO centara i klubova za traženje posla u cilju povećanja aktivnosti nezaposlenih lica, dalji razvoj funkcije karijerne orijentacije, profesionalnog informisanja, planiranja karijere i razvoja cjeloživotnog učenja. Mreža klubova za traženje posla je zaposlila 1.110 mladih ljudi u periodu od oktobra 2011. do novembra 2014.godine. Od početka uspostave mreže Klubova zaposleno je 1.247 mladih (761 žena, 486 muškaraca).  Švajcarski Projekat zapošljavanja mladih pruža podršku razvoju savjetodavnih aktivnosti ZZZRS prije svega kroz razvoj Oglednog biroa Doboj i Banjaluka, te podršku razvoju usluga CISO centara kroz Info pakete, kao informacije za nezaposlene mlade.

Milko Čolaković je u intervjuu Srni navodi da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, zaključno sa 30. novembrom, prijavljeno 142.573 lica, što je za 6.923 lica manje u odnosu na 2013. godinu. Čolaković naglašava da je od ukupnog broja prijavljenih na evidenciji Zavoda – 30.854 nekvalifikovanih radnika, 50.746 kvalifikovanih, sa SSS 41.268, sa VŠS 1.929, dok je sa VSS 13.157, mastera je 449, magistara 79 te pet doktora nauka.

„Za jedanaest mjeseci u protekloj godini prijavljeno je ukupno 55.908 lica što je za 6,2 odsto manje u odnosu na isti period 2013.godine“, napominje on. Sa evidencije Zavoda po osnovu zaposlenja izbrisano je 30.316 lica, što je za 14 odsto više u odnosu na 2013. godinu.

Prema njegovim riječima, prema projektima koje realizuje republički Zavod za zapošljavanje u okviru Akcionog plana zapošljavanja u toku 2014. godine odobreno je zapošljavanje 2.110 lica, za šta su izdvojena sredstva od 8.614.758 KM.

„Ukupna vrijednost Projekta podrške zapošljavnja i samozapošljavnja djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske ‘Zajedno do posla’, kojim je planirano zapošljavanje 502 lica, iznosi 2.616.000 KM“, navodi Čolaković za Srnu.

On pojašnjava da je sufinansiranjem zapošljavanja djece poginulih boraca za 202 lica u iznosu od 8.000 KM po nezaposlenom /što ukupno iznosi 1.616.000 KM/ do sada zaposelno 174 lica.

Sufinansiranjem samozapošljavanja demobilisanih boraca i RVI VRS za 100 lica u vrijednosti 400.000 KM do sada su zaposlene 93 osobe.

Projektom podrške zapošljavanju u privredi planirano je zapošljavanje 1.200 nezaposlenih, za šta je namijenjeno 3.280.000 KM. Do sada su zaposlena 1.044 lica.

U protekloj godini realizovan je i projekat „Prvi posao“, ukupne vrijednosti 3.572.537 KM, u čemu Budžet Republike Srpske učestvuje sa dva miliona KM, Zavod za zapošljavanje sa 500.776 KM, a poslodavci sa 1.071.761 KM.

Čolaković napominje za Srnu da je projektom obuhvaćeno sufinansiranje zarada 374 mlada visokoobrazovana lica sa evidencije Zavoda, a do sada je zaposleno 313 pripravnika.

Zavod se, prateći kretanja na tržištu rada kao i rezultate, opredijelio za različite oblike aktivnog djelovanja zato što oni doprinose realizaciji ključnih funkcija koje su definisane Zakonom i aktima Zavoda.

„Mjere aktivne politike zapošljavanja biće realizovane kroz kontinuirane aktivnosti u sljedećim područjima djelovanja: Jačanje posredničke funkcije Zavoda, obogaćivae rada CISO centara i klubova za traženje posla u cilju povećanja aktivnosti nezaposlenih lica, dalji razvoj funkcije karijerne orijentacije, profesionalnog informisanja, planiranja karijere i razvoja cjeloživotnog učenja“, pojašnjava Čolaković.

On najavljuje projekte koje će realizovati Zavod za zapošljavanje iz vlastitih sredstava i koji će biti usmjereni na podsticaj zapošljavnja u privredi, za koje je i ranijih godina postojao veliki interes i poslodavaca i nezaposlenih lica.

„Pri utvrđivanju ciljnih grupa i prioriteta, posebno ćemo voditi računa o licima životne dobi iznad 40 godina sa višegodišnjim radnim iskustvom, jer se ona teže zapošljavaju“, zaključio je Čolaković.

Druge objave u kategoriji