Search

Чула сам за Клуб преко пријатеља који се запослио!

У јутарњем програму Радио телевизије Републике Српске (15.03.2015) емитован је прилог о Клубу за тражење посла Бања Лука, као једном иновативном облику подршке Завода за запошљавање РС према младим незапосленим особама. Информације ради, Клуб за тражење посла је активна мјера, групно савјетовање усмјерено према младим незапосленим особама, које су пријављене на евиденцији минимално 6 мјесеци и којима је потребна интензивнија помоћ у јачању запошљивости. У програму рада ЗЗРС-а за 2015.годину планирано је неколико активности које ће допринијети јачанју садржаја Клубова и ЦИСО центара и то:

– Увођење додатних садржаја рада са незапосленим лицима путем израде инфо-пакета
који подразумјевају све актуелне информације о могућностима запошљавања, едукације, волонтирања и додатне праксе

– Развој вјештина кориштења различитих информација о слободним радним мјестима,

– Стручну помоћ у подизању мотивисаности за активно тражење посла;

– Стручну помоћ у обуци и усвајању техника активног тражеља посла и разговора са послодавцем;

– Организовање директних разговора са послодавцима у циљу презентације актуелних
потреба и могућности запослења;

– Бољу промоцију позитивних примјера добре праксе корисника услуга који су се
запослили;

– Сарадњу са невладиним организацијама у циљу обједињавања свих релевантних
информација битних за могућности запошљавања.

Прилог РТРС о раду Клубова:

 

Druge objave u kategoriji