Search

Danas je potpisan Ugovor o realizaciji IMPAKT Inkubatora poslovnih ideja u Novom Sarajevu za 2021. godinu

Općina Novo Sarajevo je oduvijek bila jedna od dinamičnih lokalnih zajednica, sa posebnim identitetom i sposobnošću privlačenja i razvoja konkurentne prednosti. Dokaz da Općina Novo Sarajevo teži ka održivom razvoju je i potpisivanje Ugovora o partnerstvu između ove Općine i investicijske fondacije IMPAKT. Poptipisivanjem ovog Ugovora zvanično su započete aktivnosti na realizaciji sveobuhvatnog programa podrške razvoju preduzetništva pod nazivom IMPAKT inkubator poslovnih ideja Novo Sarajevo.

Uskoro će biti objavljen i javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Novo Sarajevo. Nakon toga grupa od maksimalno 25 učesnika po lokalnoj zajednici ide u poduzetničku obuku koja traje do dva mjeseca prilikom čega imaju kontinuiranu podršku u izradi poslovnog plana, poslovnog modela i finasijskih projekcija. Potom se vrši prezentacija poslovnih ideja i nakon toga dodjela finansijske podrške za pet najboljih poslovnih ideja u iznosu do pet hiljada konvertibilnih maraka u 2021. godini.

Investicijska fondacija IMPAKT Sarajevo, kroz Projekt zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske, a koji je tokom protekle 3 godine godine u saradnji sa 40 lokalnih zajednica u BiH realizirao Inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje preko 200 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju poduzetništvu i očuvanju radnih mjesta, a u saradnji sa lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Druge objave u kategoriji