Search

Depresija će biti glavni uzrok nesposobnosti za rad

Unapređenje mentalnog zdravlja biće jedan od vodećih izazova za BiH, budući da statistika Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) ukazuje na to da će depresija u bliskoj budućnosti biti jedan od glavnih uzroka nesposobnosti za rad, rečeno je prošle sedmice na konferenciji u Tesliću pod nazivom “Mentalno zdravlje u BiH – razgovarajmo”, koja se organizovala uz podršku Vlade Švajcarske.

Rukovodilac Odsjeka za bolničku zaštitu pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović rekao je da u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj godišnje u prosjeku bude registrovano 40.000 ljudi sa mentalnim poteškoćama. 

Latinović je naveo da centri za mentalno zdravlje na godišnjem nivou pružaju oko 80.000 usluga, od čega je 30.000 prvi pregled. 

Prema njegovim riječima, bolničke usluge za akutnu i hroničnu hospitalizaciju prosječno koristi oko 6.000 ljudi. 

Latinović je istakao da je resorno ministarstvo uspostavilo dobru zakonsku legislativu koja se odnosi na unapređenje mentalnog zdravlja i naveo da su u ključnim zakonima u Srpskoj, o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju, prepoznate usluge i ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite, a sve u okviru koncepta deinstitucionalizacije koje zagovaraju SZO i razvijene zemlje u svijetu. 

“Taj proces podrazumijeva uspostavljanje novih usluga na nivou lokalne zajednice koje pružaju multidisiplinarni timovi u centrima za mentalno zdravlje, kojih u Srpskoj ima 27”, naveo je Latinović i dodao da je uspostavljena zakonska legislativa za takve centre, spisak usluga koje vrše i koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja Srpske. 

Latinović je naglasio da je veoma značajno to da licima sa zdravstvenim poteškoćama u njihovoj lokalnoj zajednici može da bude pružen odgovarajući ambulantni tretman, zbog čega je važno osposobljavati stručnjake za ovu oblast. 

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez rekao je da je mentalno zdravlje jedan od glavnih problema zbog čega je potrebno povećati broj multidisciplinarnih timova, te što više smanjiti stigmu u društvu da ljudi sa mentalnim poteškoćama ne bi bili u institucijama, već živjeli u svojim sredinama.

Druge objave u kategoriji