Search

Biro Vogošća velikim koracima prema posredniku na tržištu rada

Prema podacima Biroa za zapošljavanje Vogošća sa 31. decembrom  2016. godine, na evidenciji je bilo 5228 nezaposlenih osoba. U odnosu na 30. novembar 2016. godine to je manje za 55 osoba. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje 1520 su žene.

Među evidentiranim nezaposlenim najviše je nekvalifikovanih osoba 1664 , a s visokom stručnom spremom  501 osoba. Prema ovom izvještaju može se reći  da je na području  općine Vogošća došlo je do blagog smanjenja broja nezaposlenih. 

Potražnja za radnom snagom u privatnom sektoru trenutno je porasla. Primjetna  je potražnja za niže kvalifikovanim zanimanjima metalske struke ali i zanimanja sa fakultetskim diplomama iz ove oblasti.  U top pet spadaju zanimanja: Mašinski inženjeri, frezači, tokači, glodači, radnici na CNC mašinama. Zbog manjka potrebne radne snage neke firme nude stručno osposobljavanje radnika.

Kako je i najavljeno, u februaru 2018. godine počinje sa radom druga grupa u Klubovima za traženje posla na sedam lokacija, od kojih je jedna lokacija i Biro u Vogošći.  Zainteresovane nezaposlene osobe koje se vode na evidenciji nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo trebaju da posjete biro gdje će dobiti sve potrebne informacije.

JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo, uz podršku Vlade Švajcarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), je 03.10.2017. godine i zvanično otvorila nove prostorije Biroa za zapošljavanje Vogošća. Nove prostorije Biroa za zapošljavanje Vogošća su na adresi 24. juna, Nova Vogošća.

Druge objave u kategoriji