Search

Donesena Odluka o usvajanju novih metoda rada i Uputstva za rad u biroima TK

Direktor Službe za zapošljavanje TK, Senad Muhamedbegović je danas donio Odluku o usvajanju Uputstva za rad u biroima Službe za zapošljavanje TK koje u svojoj ključnoj funkciji imaju uvođenje savjetodavnog rada i kvalitetnijeg posredovanja.

Novi organizacioni model uspostavlja „poduzetnu JUSZZTK“ koja je fokusirana na krajnje rezultate svojih aktivnosti, ima decentraliziranu strukturu te promovira konkurenciju između biroa. Korisnici usluga JUSZZTK-a (poslodavci i nezaposleni) se definiraju kao „klijenti“ kojima treba dati mogućnost da, uz savjetodavnu stručnu pomoć, kreiraju uslugu koja im je neophodna kako bi u konačnici ostvarili cilj, a to je zaposlenje. Ovom Odlukom se višemjesečni napori švicarskog Projekta zapošljavanja mladih koji je pružio stručnu pomoć u izradi Uputstva, podižu na viši nivo te se osigurava da se nove metode rada primjenjuju na isti način prema svim nezaposlenim osobama u TK, a u skladu sa raspoloživim tehničkim i infrastrukturnim uslovima u biroima. Projekat zapošljavanja mladih će tokom septembra raditi na pripremi uvođenja novih metoda u biroima TK, obuci zaposlenika koji se trebaju prilagoditi novim zahtjevima i odgovoriti potrebama tržišta rada. 

Druge objave u kategoriji