Search

Doprinos Švicarske zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Fondacijom za socijalno uključivanje BiH, podržala je u prethodnom periodu deset projekata zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa invaliditetom. Osim toga, podržano je i devetnaest drugih projekata za istu ciljnu grupu.

Na okruglom stolu povodom promocije publikacije „MI SMO TU“ koja analizira stanje u kojem se nalaze osobe sa invaliditetom, mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini, André Schaller  istakao je da je u okviru Švicarske strategije saradnje sa Bosnom i Hercegovinom za period 2013 – 2016 namijenjeno 27 miliona KM za programe zapošljavanja. Svi ovi programi moraju biti socijalno inkluzivni i omogućiti i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Švicarska je od 1997. aktivno podržavala nevladin sektor kroz financijsku podršku i jačanje njegovog kapaciteta. Vise od 300 projekata koje su implementirani od strane švicarskih i lokalnih nevladinih organizacija kroz Program podrške nevladinom sektoru je pružalo socijalne usluge građanima, posebno ugroženim licima.

Švicarska je podržala osnivanje Fondacije za socijalno uključivanje, kao i izradu Strategije za socijalno uključivanje od strane nadležnih organa Bosne i Hercegovine. Osnovni fokus inicijative je bio da se doprinese provođenju Razvojne strategije i Strategije za socijalno uključivanje kroz financiranje projekata koji su pružali direktnu pomoć  najugroženijoj i najranjivijoj populaciji.

Švicarska će i dalje u okviru programa dobre uprave, zdravstva i ekonomije i zapošljavanja (sa posebnim fokusom na zapošljavanje mladih) davati doprinos procesu socijalnog uključivanja u cilju poboljšanja životnih uvjeta svih građana.

(foto: Andre Schaller, Prvi Vijesti)

Druge objave u kategoriji