Search

EmployID – online platforma predstavljena na konferenciji u Talinu

Danas je na konferenciji “European Guidance Week 2017”u Talinu koju je organizovalo  Ministarstvo obrazovanja i istraživanja Estonije, Innova Fondacija te CEDEFOP predstavljena platforma EmployID (online platforma za saradnju i razmjenu iskustava  savjetodavaca i praktičara)  koja je razvijena u sklopu projekta Evropske unije čiji je cilj  pružanje podrške savjetodavcima i JSZ-ovima kroz njihov stalni angažman u procesima transformacije rada JSZ-a kako bi se mogli suočtiti sa izazovima u sektoru zapošljavanja sa kojima se suočavaju sve evropske javne službe za zapošljavanje i to kroz stalnu reviziju  rada,  networking i  učešće u široj zajednici kako bi bili redefinisali svojie profesionalne ciljeve itd.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) pridruženi je član EmployID i jedini član iz BiH, a u narednom periodu planirano je predstavljanje online platforme menadžerima i savjetodavcima Javnih službi za zapošljavanje iz BiH kako bi se razmotrilo prenošenje ove prakse u JSZZ u BiH. Namjera je omogućiti da se korištenjem online alata razmjenjuju sve informacije u odnosu na svakodnevni rad i otvorena pitanja sa kojima se susreću zaposlenicim u bh službama.  

Druge objave u kategoriji