Search

Evaluacija Projekta Evropske unije EmployID u cilju održivih rezultata

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je u prethodnom periodu sarađivao sa Projektom Evropske Unije “EmployID” koji je imao za cilj  pružanje podrške savjetodavcima i JSZ-ovima kroz njihov stalni angažman u procesima transformacije rada JSZ-a kako bi se mogli suočiti sa izazovima u sektoru zapošljavanja sa kojima se suočavaju sve evropske javne službe za zapošljavanje.

Danas su se u Luksemburgu održava sastanak u cilju pripreme za evaluaciju rezultata Projekta EmployID u kojem učestvuje i rukovodilac YEP-a dr Ranko Markuš koji će ukratko predstaviti saradnju sa ovim projektom, ali i postignuća u radu sa javnim službama za zapošljavanje u sklopu implementacije reforme JZS-a u BiH.  Kao rezultat ove saradnje u rad savjetodavaca u bh Službama za zapošljavanje YEP je uveo online platformu “EmployID -Zajednica praktičara i savjetodavaca javnih službi za zapošljavanje”,

Podsjećamo, cilj platforme je mogućiti povezivanje između praktičara koji žele podijeliti svoje iskustvo i učiti jedni od drugih informalnim putem. EmployID omogućava da, iako pratkičari ne dijele zajednički radni prostor ili se nisu imali priliku upoznati, uče i međusobno sarađuju.

 
 

Druge objave u kategoriji