Search

Reformski paket: Iskustva reforme bh javnih službi za zapošljavanje predstavljena u Luksemburgu

Jučer i danas se u Luksemburgu održava se nekoliko aktivnosti od kojih je jedna evaluacija rezultata Projekta EmployID sa kojim je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) sarađivao u proteklom periodu. Kao rezultat ove saradnje u rad savjetodavaca u bh Službama za zapošljavanje YEP je uveo online platformu “EmployID -Zajednica praktičara i savjetodavaca javnih službi za zapošljavanje”,

Tokom radionice o rezultatima i postignućima je bilo riječi o nekoliko važnih tema i aspekata kao što su širenje dobrih praksi, odnosu javnih službi za zapošljavanje  spram cjeloživotnog učenja, te u tom smislu ciljevi mreže praktičara – pozitivna iskustva i prakse, ali i finansijskim aspektima promjene identiteta javnih službi za zapošljavanje – šta je to potrebno kako bi se napravila promjena koja će voditi ka efikasnijem radu i djelovanju ovih institucija u korist krajnjih korisnika – nezaposlenih osoba. 

Rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) dr Ranko Markuš je pored toga održao sastanak  sa predstavnicima Evropske komisije tokom kojeg su predstavljeni rezultati reforme koju provodi  Projekat zapošljavanja mladih u javnim službama za zapošljavanje u  u BiH, kojom se nastoji funkcionisanje bh JSZZ uskladiti sa najboljim evropskim praksama. 

 

 

Druge objave u kategoriji