Search

Evropska komisija predložila novi Europass okvir koji će pomoći da se bolje uoče vještine i kvalifikacije

 Novi Europass okvir,pomoći će ljudima i učiniti da njihove vještine i kvalifikacije budu vidljivije Danas je komisija usvojila prijedlog za reviziju Europassa.Europass je grupa alata i usluga koji se koriste za podršku i transparentnost vještina i kvaifikacija širom EU.Sa ovom revizijom komisija će modernizovati i prilagoditi ove alate kroz modernizaciju i digitalizaciju,sve u svrhu prilagođavanju potrebama tržišta rada.Europass je jedan od najmodernijih ,i najviše korišten resursa.Evropski prosperitet i razvoj zavisi od najznačajnijeg njenog resursa a to su ljudi.

U vremenu u kome se dešavaju velike i brze ekonomske promijene,vještine ljudi su te koje nam omogućiti rast i razvoj. Od našeg postojanja 2005 godine 60 miliona CV je napisano širom EU.Novi okvir bi trebao biti jednostavan za upotrebu to bi uključivalo 1. Pobojšanu verziju online alata za kreiranje CV-a 2. Alati za samoprocjenu vašuh vještina 3. Informacije o mogućnostima širom EU 4. Pomoć i podršku ,da vaš Cv bude zapažen i prepoznat 5. Prepoznavanje vještina koje su neophodne na tržištu rada u datom momentu Europas će biti povezan i sa sistemima koji nude edukaciju,trening a sve u svrhu lakše razmijene informacija. Centar za podršku će nastaviti sa davnjem individualnih usluga ,savjetovanja i usmjeravanja da se ljudi lakše snađu sa uslugama korištenja alata vještina i kvalifikacija.

Za više informacija posjetite: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2638&furtherNews=yes

Druge objave u kategoriji