Search

Počinju građevinski radovi na novim prostorijama Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH

Danas je u Brčkom potpisan ugovor za izvođenje završnih građevinskih radova u novim prostorijama Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH – bivša zgrada “Merkur”, a planirano je da do oktobra 2017. godine Zavod bude operativan na novoj adresi. Iako je “Reformskim paketom planirano da Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta preseli na ovu lokaciju polovinom prošle godine, proces je usložnio deficit u budžetu Vlade Brčko Distrikta za 2015. godinu od 15,4 miliona KM, te se nisu mogla aktivirati sredstva za renoviranje prostorija“Merkura”, a koja su prebačena na račun Ureda za upravljanje javnom imovinom. 

U prethodnom periodu Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je izradio kompletnu projektnu dokumentaciju za novi prostor kako bi se osiguralo da nova infrastruktura odgovara zahtjevima modela rada sa klijentima, uslugama i procedurama rada koje za cilj imaju efikasniju i kvalitetniju uslugu usmjerenu ka nezaposlenima i poslodavcima. Pored izvođenja završnih radova unutar zgrade istovremeno, YEP trenutno pruža stručnu podršku pri izradi tehničke dokumentacije za nabavku namještaja i ostale prateće opreme.

Menadžment Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH je odgovoran za primjenu novog modela rada, Uputstva za rad Sektora za posredovanje ZZZBD,  a sve u cilju da se aktivnim tražiocima posla kao i poslodavcima i cijelokupnom privrednom okruženju pruži kvalitetnija usluga i sistem podrške koji će doprinijeti smanjenju stope nezaposlenosti na području Brčko distrikta BiH. 

Tako je, između ostalog u skorijoj budućnosti planirano pokretanje Mobilnog biroa, koncepta koji je već pilotirala Služba za zapošljavanje Bosanko-podrinjskog kantona i koji pokazuje dobre rezultate u identifikaciji potreba za najugroženije grupe nezaposlenih, ali i nerijetko u ponovnoj aktivaciji nezaposlenih koji su odustali od traženja posla, pa se i ne nalaze na evidenciji službi. Nova infrastruktura će omogućiti primjenu savjetodavne podrške nezaposlenima, individualnog savjetovanja, izrade Individualnih planova zapošljavanja, informativnih seminara, ali i Kluba za traženje posla koji će se fokusirati na dugoročno nezaposlene osobe. 

 

Druge objave u kategoriji